Zasady przyznawania punktów

Opisy bibliograficzne autorów, którzy złożyli oświadczenia o zaliczeniu do N, otrzymują w Bazie Dorobku Naukowego Pracowników UKW punkty ministerialne zgodnie z zasadami przeprowadzania oceny parametrycznej oraz wskaźniki Impact Factor wg bazy Journal Citation Reports. Podstawa prawna oceny dorobku naukowego:

2024

Wykaz czasopism naukowych i materiałów z konferencji z 05.01.2024 r.

2023

Wykaz czasopism naukowych i materiałów z konferencji z 03.11.2023 r.

Wykaz czasopism naukowych i materiałów z konferencji z 17.07.2023 r.

2021

Wykaz czasopism naukowych i materiałów z konferencji z 21.12.2021 r.

Wykaz czasopism naukowych i materiałów z konferencji z 01.12.2021 r.

Rozporządzenie MEiN z 19.10.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Wykaz wydawnictw monografii naukowych z dnia 22 lipca 2021 r.

Wykaz czasopism naukowych i materiałów z konferencji z 18.02.2021 r.

2020

Wykaz wydawnictw monografii naukowych z 29.09.2020 r.

Rozporządzenie MNiSW z 31.07.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

2019

Rozporządzenie MNiSW z 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Wykaz wydawnictw monografii naukowych z 17.12.2019 r. 

Wykaz czasopism naukowych i materiałów z konferencji z 18.12.2019 r.

2017 

Część A - czasopisma posiadające IF

Część B - czasopisma bez IF

Część C - czasopisma rejestrowane w ERIH

2016

Rozporządzenie MNiSW z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

Część A - czasopisma posiadające IF

Część B - czasopisma bez IF

Część C - czasopisma rejestrowane w ERIH

2015 

Część A - czasopisma posiadające IF

Część B - czasopisma bez IF

Część C - czasopisma rejestrowane w ERIH

Komunikat MNiSW z 01.07.2016 r. o sprostowaniu komunikatu z 18.12.2015 r. 

2014

Obwieszczenie MNiSW z 5.03.2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Część A - czasopisma posiadające IF

Część B - czasopisma bez IF

Część C - czasopisma rejestrowane w ERIH

Obwieszczenie MNiSW z 25.03.2015 r. o sprostowaniu błędów w wykazie czasopism 

2013

Część A - czasopisma posiadające IF

Część B - czasopisma bez IF

Część C - czasopisma rejestrowane w ERIH 

2011-2012

Część A - czasopisma posiadające IF

Część B - czasopisma bez IF, sprostowanie części B

Część C - czasopisma rejestrowane w ERIH 

2007-2010

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 25.06.2010 r. 

Rozporządzenie MNiSW z 25.05.2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową 

2009

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 18.06.2009 r.

2008

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 26.08.2008 r.

2007

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 28.11.2007 r.

Rozporządzenie MNiSW z 17.10.2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową 

2005-2006

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 21.10.2005 r.

Rozporządzenie MNiI z 04.08.2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę 

2004

Punktacja dla czasopism posiadających IF

Wykaz czasopism bez IF 

1998-2003

Wykaz czasopism  i wydawnictw komercyjnych

Zasady ramowe oceny parametrycznej jednostek naukowych (KBN)