Struktura i pracownicy

Sekretariat

lic. Ewa Wójcik
referent
ewojcik@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 460
fax.: 52 32 66 461

Dyrekcja

Dyrektor Biblioteki
dr Aldona Chlewicka-Mączyńska
adiunkt dydaktyczno-biblioteczny
aldona.chlewicka@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 460
Zastępca Dyrektora ds. zasobów
mgr Dobromiła Anhalt
kustosz
dobromila.anhalt@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 462

Pełnomocnik ds. zasobów elektronicznych

mgr Maciej Weryho
kustosz dydaktyczno-biblioteczny
maciej.weryho@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 424

Oddział Wypożyczeń i Obsługi Użytkowników

wypozyczalnia@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 457
koordynator
mgr Sylwia Maćkowska
kustosz
sylwia.mackowska@ukw.edu.pl

mgr Barbara Zboracka
kustosz
b.zboracka@ukw.edu.pl

mgr Katarzyna Kilichowska
kustosz
k.kilichowska@ukw.edu.pl

mgr Iwo Leszczyński
st. bibliotekarz
ivo.leszczynski@ukw.edu.pl

Oddział Wolnego Dostępu

kierownik
mgr Wioletta Niemirska
kustosz
wniemir@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 458

Sekcja Bibliotekarzy Dziedzinowych

tel. 52 32 66 476 - 478
dr Kazimierz Adamczyk
adiunkt dydaktyczno-biblioteczny
kazimierz.adamczyk@ukw.edu.pl
mgr Kamila Jaskulska
kustosz
k.jaskulska@ukw.edu.pl
mgr Anna Nowak
st. bibliotekarz
anna.nowak@ukw.edu.pl
mgr Magdalena Szymukowicz
st. bibliotekarz
magdalena.szymukowicz@ukw.edu.pl
mgr Aleksandra Łężyk
kustosz
aleksandra.lezyk@ukw.edu.pl

Sekcja Obsługi Księgozbioru

tel. tel. 52 32 66 471 - 475
mgr Ewa Wudniak
kustosz
ewawudniak@ukw.edu.pl
mgr Maja Przyczyna
st. bibliotekarz
maja.przyczyna@ukw.edu.pl
mgr Patrycja Bokiej
bibliotekarz
patrycja.bokiej@ukw.edu.pl
mgr Krzysztof Wieprzycki
bibliotekarz
krzysztof.wieprzycki@ukw.edu.pl
mgr Katarzyna Gąsior
bibliotekarz
katarzyna.gasior@ukw.edu.pl
lic. Joanna Olszewska

joanna.olszewska@ukw.edu.pl

Oddział Czasopism

tel.: 52 32 66 421, 423
czasopisma@ukw.edu.pl
kierownik
mgr Elżbieta Sobkiewicz
kustosz
elzbieta.sobkiewicz@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 422

mgr Renata Krause
kustosz
renata.krause@ukw.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Przybylska
kustosz
malgorzata.przybylska@ukw.edu.pl

mgr Joanna Gaca
st. bibliotekarz
joanna.gaca@ukw.edu.pl

Oddział Zbiorów Specjalnych

Pracownia Pamięć Bydgoszczan i Regionu

kierownik
mgr Joanna Kosmeja
kustosz dydaktyczno-biblioteczny
kosmeja@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 442

Pracownia Digitalizacji

mgr Edyta Szymaniak
kustosz
edyta.szymaniak@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 440
mgr Katarzyna Mrotek
kustosz dydaktyczno-biblioteczny
katarzyna.mrotek@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 441

Organizacja imprez

mgr Olga Cuske
bibliotekarz
olga.c@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 459

Czytelnia Zbiorów Specjalnych

mgr Justyna Kubiak
asystent dydaktyczno-biblioteczny
kubjust@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 447

Galeria Biblioteki

mgr Barbara Maklakiewicz
kustosz
barbara.maklakiewicz@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 463

Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich

mgr Maria Czarnecka-Dąbek
maria.czarnecka@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 446

Oddział Zbiorów Muzealnych

mgr Joanna Gurgul
specjalista
joannagu@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 448
dr Sławomir Łaniecki
adiunkt
slawek12@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 446

Oddział Magazynów

tel. 52 32 66 415
koordynator
mgr Anna Jarczyńska
st. bibliotekarz
ajarcz@ukw.edu.pl

mgr Izabela Budzbon
kustosz
iza.budzbon@ukw.edu.pl

mgr Maria Brzezińska
kustosz

mgr Agnieszka Biegaj
st. bibliotekarz

a.biegaj@ukw.edu.pl

Oddział Informacji Naukowej

Baza Dorobku Naukowego Pracowników UKW

tel. 52 32 66 426
bibliografia@ukw.edu.pl
koordynator
mgr Małgorzata Kamzol
kustosz dydaktyczno-biblioteczny
malgorzata.kamzol@ukw.edu.pl

mgr Małgorzata Zmitrowicz
kustosz dydaktyczno-biblioteczny
m.zmitrowicz@ukw.edu.pl

mgr Sławomir Spasiuk
asystent dydaktyczno-biblioteczny
slawomir_spasiuk@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 425

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

tel. 52 32 66 455
wm@ukw.edu.pl
mgr Izabela Zając
asystent dydaktyczno-biblioteczny
izabela.zajac@ukw.edu.pl

Oddział Opracowania Zbiorów

kierownik
mgr Alina Panek
kustosz
alinapanek@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 452

mgr Anna Dąbka-Dreżewska
asystent dydaktyczno-biblioteczny
dabka@ukw.edu.pl

mgr Małgorzata Paszek
kustosz
mpaszek@ukw.edu.pl

mgr Andrzej Suszek
st. bibliotekarz
asuszek@ukw.edu.pl

Oddział Gromadzenia Zbiorów

tel.: 52 32 66 431
gromadzenie@ukw.edu.pl
kierownik
mgr Hanna Kalinowska
kustosz
hanna.kalinowska@ukw.edu.pl

mgr Wioletta Apanasiewicz
kustosz
wioletta.apanasiewicz@ukw.edu.pl

mgr Anna Kolińska

bibliotekarz
anna.kol@ukw.edu.pl

Sekcja Melioracji

tel. 52 32 66 432 
mgr Agnieszka Strzelecka
kustosz
astrzel@ukw.edu.pl
mgr Aleksandra Wiśnicka-Kowalska
kustosz
wisnicka@ukw.edu.pl

Sekcja Kontroli

mgr Małgorzata Wieczór
kustosz
m.wieczor@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 412

Sekcja Informatyzacji

mgr Paweł Zwierzchowski
pawel.zwierzchowski@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 466

Biblioteka Psychologiczna

ul. Staffa 1
tel.: 52 370 84 07
psychbibl@ukw.edu.pl
mgr Małgorzata Olech-Siuchnińska
kustosz
malgorzata.olech@ukw.edu.pl
mgr Anna Krawczyk
st. bibliotekarz

anna.krawczyk@ukw.edu.pl