Czytelnia Zbiorów Specjalnych

Zbiory specjalne udostępniane są tylko na miejscu.

Niektóre kategorie zbiorów - stare druki, rękopisy i inne szczególnie cenne dokumenty - udostępnianie są wyłącznie w celach naukowo-badawczych pracownikom naukowym oraz studentom z pisemną rekomendacją promotora.

Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Czytelnia Zbiorów Specjalnych, Biblioteka UKW w Bydgoszczy

Czytelnik pragnący skorzystać ze zbiorów szczególnie cennych jak: dokumenty udostępniane na prawach rękopisów, stare druki (książki drukowane, opublikowane do 1800 r.), zbiory kartograficzne (mapy, atlasy), zbiory graficzne (grafika, exlibrisy) zobowiązany jest wypełnić odrębny rewers, w którym powinien podać swoje dane osobowe i cel wykorzystania dzieła.

Liczba jednorazowo udostępnianych oryginalnych obiektów jest ograniczona. W przypadku zamawiania większej ilości obiektów wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu i trybu realizacji zamówienia (telefoniczne lub korespondencyjne).

Ze zbiorów współczesnych można skorzystać okazując aktualną kartę biblioteczną.

Zabrania się samodzielnego kopiowania zbiorów specjalnych. Kopiowanie i publikowanie rękopisów, starodruków oraz zbiorów szczególnie cennych wymaga zgody Dyrekcji Biblioteki.

Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Czytelnia Zbiorów Specjalnych, Biblioteka UKW w Bydgoszczy
Kontakt

Justyna Kubiak
tel.: 52 32 66 447
e-mail: kubjust@ukw.edu.pl