Kontakt

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

ul. Karola Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz

Oddział Wypożyczeń i Obsługi Użytkowników

tel.: 52 32 66 456 / 457
e-mail: wypozyczalnia@ukw.edu.pl

Organizacja imprez

tel. 52 32 66 459
e-mail: olga.c@ukw.edu.pl

Sekretariat

tel.: 52 32 66 460
e-mail: biblioteka@ukw.edu.pl

Pozostałe informacje dostępne są w strukturze Biblioteki.