Realizowane projekty

Retrokonwersja starodruków Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 637/P-DUN/2017. Termin realizacji: 1.06.2017 r. - 31.03.2018 r. Zadanie polega na opracowaniu 2 000 starodruków z kolekcji Zbiorów Specjalnych biblioteki w systemie Horizon.

Przekształcenie ośmiu czasopism wydanych przez uczelnię na formę elektroniczną i zdeponowanie ich na platformie Repozytorium UKW

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 637/P-DUN/2017. Termin realizacji: 1.06.2017 r. - 31.03.2018 r. Zadanie polega na digitalizacji, obróbce graficznej uzyskanego materiału, przygotowaniu plików prezencyjnych w formacie PDF, zredagowaniu metadanych i zdeponowaniu 1000 artykułów w Repozytorium UKW.

Retrokonwersja zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – kontynuacja projektu

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 941/P-DUN/2015. Termin realizacji: 11.05.2015 r. - 31.12.2015 r. Zadanie polega na opracowaniu 20 000 rekordów w systemie Horizon.

Przekształcenie czasopism wydanych w uczelni na formę elektroniczną i zdeponowanie ich na platformie Repozytorium UKW

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 941/P-DUN/2015. Termin realizacji: 11.05.2015 r. - 31.12.2015 r. Zadanie polega na selekcji materiałów, digitalizacji, obróbce graficznej uzyskanego materiału, przygotowaniu plików prezencyjnych w formacie PDF, zredagowaniu metadanych i zdeponowaniu 1200 publikacji w Repozytorium UKW.

Publikacja „Kultura pamięci. Studia i szkice” pod red. Aldony Chlewickiej i Tomasza Kawskiego 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 607/1/P-DUN/2013. Termin realizacji: 31.12.2013 r. Zadanie polega na publikacji zebranych artykułów poświęconych problematyce gromadzenia, opracowania, upowszechniania i wykorzystywania przekazów w badaniach naukowych. Autorami są specjaliści z ośrodków akademickich oraz przedstawiciele najbardziej znaczących instytucji  zajmujących się problematyką szeroko rozumianej kultury pamięci.

Repozytorium UKW

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 607/P-DUN/2013. Termin realizacji: 31.12.2013 r. Zadanie polega na zakupie serwera, uruchomieniu oprogramowania DSpace, rozpropagowaniu idei wolnego dostępu wśród pracowników UKW, szkoleniu depozytariuszy, redagowaniu Repozytorium.

Retrokonwersja zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w celu udostępnienia zasobów w nowym gmachu Biblioteki

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 1055/P-DUN/2012. Termin realizacji: 20.07.2012 r. - 30.09.2013 r. Zadanie polegało na opracowaniu 35 000 książek i czasopism w systemie Horizon.

Przystosowanie do udostępniania i zabezpieczenie zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w obszarze wolnego dostępu nowego gmachu Biblioteki

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 602/P-DUN/2012. Termin realizacji: 27.03.2012 r. - 30.09.2013 r. Zadanie obejmowało prace przystosowujące do udostępniania i zabezpieczania 60 tysięcy woluminów. Polegało na wytypowaniu zbiorów do wolnego dostępu, wprowadzeniu nowej klasyfikacji do systemu bibliotecznego, oklejeniu wybranych do wolnego dostępu egzemplarzy etykietami RFID i zewnętrznymi etykietami informacyjnymi.