Realizowane projekty

Kultura Studencka Bydgoszczy i Torunia w latach 60., 70. i 80.

Projekt POPUL/SP/0200/2023/01 finansowany z budżetu państwa w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II"

Całkowita wartość zadania: 83 408,00 zł
Termin projektu: 27.06.2023 – 27.12.2023 r.


Zadanie polega na zorganizowaniu dwóch wystaw poświęconych kulturze studenckiej Bydgoszczy i regionu, koncertu „Muzyka tamtych lat”, seminarium i panelu dyskusyjnego poświęconemu dziedzictwu akademickiemu i kulturze studenckiej oraz wykładów otwartych dla mieszkańców i odwiedzających w Młynach Rothera na Wyspie Młyńskiej.

Retrokonwersja zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – kontynuacja

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" ze środków Ministra Edukacji i Nauki - SONB/SP/550217/2022. Zadanie polega na opracowaniu 6 000  rekordów w systemie Horizon.

Termin realizacji: 2.11.2022 r. - 31.10.2024 r.
Wysokość dofinansowania: 119 847 zł

Opracowanie i digitalizacja dokumentacji dotyczącej życia studenckiego lat 1970-2000

Projekt SONB/SP/513744/2021 finansowany z budżetu państwa w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki". Zadanie polega na inwentaryzacji, opracowaniu, zdigitalizowaniu i upowszechnianiu przekazanej do UKW w 2020 r. unikatowej kolekcji dokumentów dotyczących działalności kulturalnej i społecznej legendarnego klubu studenckiego Beanus (działającego przy WSN, potem WSP i AB w Bydgoszczy), jak również innych klubów studenckich z całej Polski z lat 1970-2000.

Całkowita wartość zadania: 103.422,00 zł
Termin projektu: 28.12.2021 – 27.04.2023 r.

Retrokonwersja starodruków Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 637/P-DUN/2017. Termin realizacji: 1.06.2017 r. - 31.03.2018 r. Zadanie polega na opracowaniu 2 000 starodruków z kolekcji Zbiorów Specjalnych biblioteki w systemie Horizon.

Przekształcenie ośmiu czasopism wydanych przez uczelnię na formę elektroniczną i zdeponowanie ich na platformie Repozytorium UKW

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 637/P-DUN/2017. Termin realizacji: 1.06.2017 r. - 31.03.2018 r. Zadanie polega na digitalizacji, obróbce graficznej uzyskanego materiału, przygotowaniu plików prezencyjnych w formacie PDF, zredagowaniu metadanych i zdeponowaniu 1000 artykułów w Repozytorium UKW.

Retrokonwersja zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – kontynuacja projektu

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 941/P-DUN/2015. Termin realizacji: 11.05.2015 r. - 31.12.2015 r. Zadanie polega na opracowaniu 20 000 rekordów w systemie Horizon.

Przekształcenie czasopism wydanych w uczelni na formę elektroniczną i zdeponowanie ich na platformie Repozytorium UKW

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 941/P-DUN/2015. Termin realizacji: 11.05.2015 r. - 31.12.2015 r. Zadanie polega na selekcji materiałów, digitalizacji, obróbce graficznej uzyskanego materiału, przygotowaniu plików prezencyjnych w formacie PDF, zredagowaniu metadanych i zdeponowaniu 1200 publikacji w Repozytorium UKW.

Publikacja „Kultura pamięci. Studia i szkice” pod red. Aldony Chlewickiej i Tomasza Kawskiego 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 607/1/P-DUN/2013. Termin realizacji: 31.12.2013 r. Zadanie polega na publikacji zebranych artykułów poświęconych problematyce gromadzenia, opracowania, upowszechniania i wykorzystywania przekazów w badaniach naukowych. Autorami są specjaliści z ośrodków akademickich oraz przedstawiciele najbardziej znaczących instytucji  zajmujących się problematyką szeroko rozumianej kultury pamięci.

Repozytorium UKW

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 607/P-DUN/2013. Termin realizacji: 31.12.2013 r. Zadanie polega na zakupie serwera, uruchomieniu oprogramowania DSpace, rozpropagowaniu idei wolnego dostępu wśród pracowników UKW, szkoleniu depozytariuszy, redagowaniu Repozytorium.

Retrokonwersja zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w celu udostępnienia zasobów w nowym gmachu Biblioteki

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 1055/P-DUN/2012. Termin realizacji: 20.07.2012 r. - 30.09.2013 r. Zadanie polegało na opracowaniu 35 000 książek i czasopism w systemie Horizon.

Przystosowanie do udostępniania i zabezpieczenie zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w obszarze wolnego dostępu nowego gmachu Biblioteki

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 602/P-DUN/2012. Termin realizacji: 27.03.2012 r. - 30.09.2013 r. Zadanie obejmowało prace przystosowujące do udostępniania i zabezpieczania 60 tysięcy woluminów. Polegało na wytypowaniu zbiorów do wolnego dostępu, wprowadzeniu nowej klasyfikacji do systemu bibliotecznego, oklejeniu wybranych do wolnego dostępu egzemplarzy etykietami RFID i zewnętrznymi etykietami informacyjnymi.