Wypożyczenia i zapisy

Oddział Wypożyczeń i Obsługi Użytkowników usytuowany jest na II piętrze przy Oddziale Wolnego Dostępu.


Oddział Wypożyczeń i Obsługi Użytkowników

Z zasobów Biblioteki korzystać mogą wszyscy zainteresowani. Warunkiem jest posiadanie legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej z aktualnym kontem bibliotecznym.

W Oddziale Wypożyczeń można:

  • wyrobić kartę biblioteczną,
  • zaktualizować konto w systemie bibliotecznym,
  • wypożyczyć lub oddać książki,
  • przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych pozycji.

Prawo wypożyczania zbiorów mają pracownicy oraz studenci UKW. Pozostałe osoby mogą korzystać ze zbiorów na miejscu, w Oddziale Wolnego Dostępu lub Czytelni Czasopism.  

Zamówienia na książki z magazynu zamkniętego składa się drogą elektroniczną. Książki należy odebrać w ciągu 2 dni. Po tym terminie nieodebrane materiały będą zwracane do magazynu.

Prolongatę terminu zwrotu można uzyskać kontaktując się z Wypożyczalnią osobiście, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.