Organizacja imprez

Zapraszamy do organizowania w Bibliotece spotkań, wykładów i konferencji o charakterze niekomercyjnym.

Do dyspozycji mamy sale konferencyjne i dydaktyczne. Z pomieszczeń korzystać mogą pracownicy, studenci i absolwenci UKW oraz instytucje współpracujące z uczelnią.

Wnioskodawca powinien zapoznać się z Regulaminem organizacji imprez, telefonicznie sprawdzić dostępność sal w wybranym terminie oraz złożyć wniosek. O przyjęciu imprezy do realizacji decyduje Kanclerz UKW.

Imprezy w w Bibliotece UKW w Bydgoszczy
Imprezy w Bibliotece UKW w Bydgoszczy
Imprezy w w Bibliotece UKW w Bydgoszczy
Imprezy w Bibliotece UKW w Bydgoszczy
Imprezy w w Bibliotece UKW w Bydgoszczy
Imprezy w Bibliotece UKW w Bydgoszczy