Osoby niepełnosprawne

Budynek posiada windy oraz odpowiednio dostosowane toalety na każdym piętrze. Wszystkie drzwi oznaczone są napisami w alfabecie Braille'a.

Asystent biblioteczny

Od czerwca 2020 r. w Bibliotece uruchomiona została usługa asystenta bibliotecznego, którego głównym zadaniem jest pomoc studentom i pracownikom UKW z niepełnosprawnością w korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych. Pomagamy w:

 • digitalizacji i dostosowaniu materiałów dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową,
 • wyszukiwaniu literatury specjalistycznej,
 • korzystaniu z księgozbioru znajdującego się w Wolnym Dostępie,
 • obsłudze sprzętu specjalistycznego.

W celu skorzystania z usług asystenta bibliotecznego, zalecamy wcześniejsze umówienie się mailowo za pomocą adresu asystentbiblioteczny@ukw.edu.pl, bądź telefonicznie pod numerami 52 3266425 lub 52 3266459.

Czas realizacji usługi digitalizacji i przystosowania materiałów do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową jest zależny od objętości digitalizowanych materiałów.

Osoby niesłyszące

W Oddziale Wypożyczeń dostępna jest usługa Tłumacza Migam. Aplikacja ta wykorzystuje Polski Język Migowy oraz System Językowo-Migowy i tłumaczy rozmowę online w czasie rzeczywistym. Osoby niesłyszące mogą korzystać z niej od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:00. Usługa posiada miesięczny limit połączeń.

Osoby niedowidzące

W Czytelni Czasopism znajduje się przenośny powiększalnik Portable Video Magnifier.

powiększalnik Portable Video Magnifier
Przenośny powiększalnik Portable Video Magnifier

Kabiny dla osób z dysfunkcją ruchu, słabowidzących oraz niewidomych

W Oddziale Wolnego Dostępu dostępne są kabiny dla osób z dysfunkcją ruchu, słabowidzących oraz niewidomych, które wyposażono w specjalistyczny sprzęt ułatwiający korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

Warunkiem korzystania z kabin jest aktualna karta biblioteczna.

Wyposażenie kabin:

 • przenośnie powiększalniki Portable Video Magnifier
 • urządzenie lektorskie skaner Auto Lektor Light
 • powiększalnik stacjonarny i-See HD 22
 • powiększalnik stacjonarny Prodigi Duo 20"
Pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych
Pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych w Bibliotece UKW w Bydgoszczy

Trzy zestawy komputerowe wyposażone w:

 • klawiatura dla osób słabowidzących oraz z dysfunkcją ruchu Big Keys LX
 • klawiatura Dolphin wyposażona w duże kontrastowe napisy
 • mysz powiększona Big Track
 • mysz Kensinghton Trackball Orbit Optical z dużą kulką
 • skaner OpticBook
 • oprogramowanie udźwiękowiające Window-Eyes PL
 • oprogramowanie powiększające Super Nova Reader Magnifier
tytuł grafiki
Pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych w Bibliotece UKW w Bydgoszczy

Stanowisko asystenta bibliotecznego sfinansowane zostało w ramach Projektu „Uniwersytet Równych Szans”. Projekt powstał w odpowiedzi na zgłoszony przez NCBiR konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna”, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin realizacji od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2023 roku. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 3 736 240,75 zł, w tym 3 623 344,75 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowej.

Kontakt

tel.  52 32 66 425

   52 32 66 450

e-mail: asystentbiblioteczny@ukw.edu.pl