Biblioteka Psychologiczna

Biblioteka Psychologiczna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

ul. Leopolda Staffa 1
85-867 Bydgoszcz
tel.: 52 370 84 07
e-mail: psychbibl@ukw.edu.pl

Dojazd