Kwerendy bibliograficzne

Oferujemy realizację zestawień bibliograficznych na konkretny temat w oparciu o zbiory naszej Biblioteki oraz zasoby cyfrowe (katalogi centralne, biblioteki cyfrowe, bazy czasopism i książki elektroniczne).


Zamówienia realizowane są wyłącznie dla osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela akademickiego UKW. Przewidywany czas realizacji ok. 2 tygodni – w zależności od zakresu poszukiwań i liczby zgłoszeń. W zamówieniu proszę podać temat pracy, słowa kluczowe i określić zakres chronologiczny poszukiwań.
Zgłoszenia proszę wysyłać na poniższy adres:


Oddział Informacji Naukowej
e-mail: bibliografia@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 426