Analiza cytowań

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej wykonują analizę cytowań na indywidualne zamówienie osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela akademickiego UKW.
Analiza może dotyczyć wybranych publikacji bądź całego dorobku autora. 

Podstawą obliczania cytowań są obecnie trzy źródła:

  • Web of Science - baza tworzona przez firmę Clarivate Analytics
  • Scopus - baza tworzona przez firmę Elsevier
  • Google Scholar - baza otwarta, indeksuje wszystkie teksty naukowe dostępne online.
    Wykorzystywana także do analizy cytowań w aplikacji Publish or Perish

Dane o liczbie cytowań nie są zamieszczane w Bazie Dorobku Naukowego Pracowników UKW.

Usługa Google Scholar Citations pozwala autorom założyć własny profil: gromadzić dane o własnym dorobku naukowym wraz z cytowaniami oraz automatycznie wyliczać wskaźniki cytowalności, w tym m.in. indeks Hirscha.

Indeks Hirscha (wskaźnik Hirscha) – to współczynnik, który charakteryzuje cały dorobek naukowca, a nie wartość poszczególnych tytułów (liczba prac h, które zostały co najmniej h-razy cytowane).

Kontakt

Oddział Informacji Naukowej
e-mail: bibliografia@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 426