Pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Bibliotece

Już 9 marca startujemy z Dyskusyjnym Klubem Książki. Zapraszamy wszystkich miłośników czytania do wspólnego dyskutowania o czytelniczych bestsellerach, nagrodzonych dziełach i wciągających czytadłach, czyli po prostu do wspólnej rozmowy książkach!

Spotykamy się o 16:30 w sali Pamięci Bydgoszczan na I piętrze.

Będziemy rozmawiać o powieści Wyspa autorstwa Sigríður Hagalín Björnsdóttir.

plakat

Świat jaki znamy, przestaje istnieć. Z dnia na dzień Islandia, uznawana za jeden z najlepiej zorganizowanych krajów, traci kontakt z pozostałymi państwami i przeistacza się w krainę chaosu. Mieszkańcy nie wiedzą, co jest źródłem kryzysu, ale mimo to starają się normalnie funkcjonować. Tymczasem nowo powstały rząd manipuluje informacjami, wie bowiem, że wkrótce zabraknie pożywienia. Państwo, a wraz z nim prawo i społeczeństwo zaczynają ulegać korozji.

Wyspa to błyskotliwe połączenie thrillera, political fiction i dystopii, a zarazem świetnie skonstruowana diagnoza współczesnego rozchwianego świata. Wizja wykreowana przez Sigríður Hagalín Björnsdóttir wstrząsnęła Islandią i wywołała ożywioną dyskusję na temat trwałości fundamentów państwa i społeczeństwa.

Książkę ogłoszono najlepszym debiutem literackim ostatnich lat, a także nominowano do DV Cultural Prize for Literature 2016 i The Icelandic Women’s Literature Prize 2017.

Opis ze strony wydawcy.


Regulamin Dyskusyjnego Klubu Książki przy Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

1. Dyskusyjne Kluby Książki (w skrócie DKK) to ogólnopolski projekt Instytutu Książki, którego podstawowym zadaniem jest promowanie literatury i kultury wśród społeczności lokalnej.

2. Działalność Klubu koordynuje bibliotekarz, który jest również moderatorem dyskusji.

3. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto podpisze deklarację z podaniem danych osobowych (imię, nazwisko, pesel, dane kontaktowe).

3. Uczestnictwo oraz udostępniane książki uczestnikom Klubu jest nieodpłatne.

4. Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu książki w ustalonym przez koordynatora terminie i miejscu (Biblioteka UKW).

5. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem ustalonym przez koordynatora i członków Klubu (w sytuacjach szczególnych harmonogram może ulec zmianie).

6. O ustalonych terminach oraz ich zmianach moderator informuje za pośrednictwem strony internetowej i /lub maila z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. Zobowiązania uczestników Klubu:

  • dbania o wypożyczoną książkę;
  • poszanowania opinii innych uczestników;
  • nie oceniania gustów czytelniczych pozostałych klubowiczów;

Poza tym:

  • przychodzimy na spotkanie nawet wtedy, kiedy nie udało się nam dokończyć/przeczytać lektury;
  • wszyscy uczestnicy mają prawo wypowiedzi;
  • obowiązuje kultura słowa i dyskusji, nie przerywamy i nie wchodzimy w słowo;
  • każdy może zaproponować książkę na kolejne spotkanie, ale grupa wspólnie zatwierdza wybór lektury;
  • w kwestiach spornych/nie rozstrzygniętych decydujący głos ma koordynator.

8. Z członkostwa zrezygnować można w każdej chwili pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych książek.