Nie wszystkie podróże Sienkiewicza (albo o Nibylandii) - spotkanie z prof. Wojciechem Tomasikiem

We wtorek, 28 lutego 2023 r., zapraszamy o godz. 17.00 do bibliotecznej pracowni "Pamięć Bydgoszczan i Regionu" na rozmowę z prof. Wojciechem Tomasikiem.


Prof. dr hab. Wojciech Tomasik, od zawsze wielbiciel pociągów i podróży, ostatnio zaś autor książek "Jezioro Genewskie. Śladami Krasickiego i Słowackiego" oraz "Z Sienkiewiczem do Kalifornii. Listy i pocztówki z podróży" chciałby na naszym spotkaniu podzielić się swoimi detektywistycznymi dociekaniami dotyczącymi różnych błędów i nieścisłości, które wkradły się do polskiej biografistyki, skupionej na postaci Henryka Sienkiewicza, a kreślącej podróże pisarza w rażącej niezgodzie z fundamentalnymi zasadami formowania wiedzy historycznej. Wynikiem tego jest geografia fantastyczna, mapa ziem nieistniejących, Nibylandia. Pokaże to na kilku przykładach.

Spotkanie pt. Nie wszystkie podróże Sienkiewicza (albo o Nibylandii) poprowadzi prof. Lidia Wiśniewska z Katedry Literatury Powszechnej i Komparatystyki przy współpracy Oddziału Bydgoskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.