Współczesna recepcja literatury polskiego romantyzmu za granicą

16 stycznia o godz. 17:00 w sali Pracowni Pamięci Bydgoszczan i Regionu Biblioteki UKW (I piętro) odbędzie się spotkanie z dr Mirosławą Radowską-Lisak.
Tematem rozmowy, którą poprowadzi prof. Lidia Wiśniewska, będzie współczesna recepcja literatury polskiego romantyzmu za granicą.
Zapraszamy!