III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki”

Wraz z Instytutem Filozofii UKW serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 29.05-30.05.2023 r.

Konferencja będzie koncentrować się wokół myśli wybitnego niemieckiego bibliotekarza i bibliotekoznawcy Paula Ladewiga (1858–1940), dotyczących zawodu bibliotekarskiego i bibliotek, w szczególności aktualności tych myśli i ich odzwierciedlenia we współczesnych bibliotekach.

Program
Wstępnie proponujemy grupy tematyczne skupione wokół obszarów działalności Paula Ladewiga z jednej strony i głównych problemów poruszonych w jego dziele „Katechizm biblioteki”

  • Archiwa
  • Prasa
  • Rynek wydawniczy
  • Historia Kościoła
  • Literatura niemiecka
  • Przemysł
  • Filozofia biblioteki

Jako punkt wyjścia do przygotowanych wystąpień proponujemy jedną z refleksji Paula Ladewiga. Zainteresowani mogą skorzystać z elektronicznej wersji Katechizmu biblioteki lub też wersji drukowanej, opublikowanej w Bydgoszczy w 2016 roku (Życiorys Paula Ladewiga – zob. P. Ladewig: Katechizm biblioteki. Bydgoszcz 2016; Osiągnięcia naukowe i zawodowe P. Ladewig – zob. Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga. Bydgoszcz 2019; Bydgoszcz 2021).

W zamyśle organizatorów konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, to znaczy kierujemy ją do przedstawicieli wszystkich nauk, chcąc poznać opinię na temat problemów poruszanych przez Ladewiga, widzianych oczami naukowców dla których biblioteka stanowi margines działalności badawczej, a którym biblioteka jako warsztat pracy nie jest i nie może być obojętna. Zaproszenie kierujemy do osób z kraju i zagranicy, bibliotekarzy i tych wszystkich ludzi książki, którzy prowadzą badania naukowe w zakresie bibliologii i informatologii oraz tych, którzy korzystają na co dzień z bibliotek, w szczególności do ludzi nauki.

Wysokość opłaty konferencyjnej (wpisowe (osobno) + wyżywienie i zakwaterowanie (na koszt uczestnika)
udział stacjonarny: 550 PLN
udział stacjonarny dla doktorantów: 400 PLN
dla uczestników w trybie online: 250 PLN (udział czynny); 200 PLN (udział bierny),

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej:
www.konferencja.kinib.ukw.edu.pl
Kontakt: ladewig23@ukw.edu.pl