Zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki

Zasady funkcjonowania Biblioteki w dniach od 1 grudnia 2022 do 15 stycznia 2023 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania uczelni dotyczących wprowadzenia trybu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz częściowego trybu pracy zdalnej w związku z koniecznością zmniejszenia zużycia energii elektrycznej wprowadzone zostają następujące zasady funkcjonowania Bibliteki:

1. Biblioteka jest czynna w godzinach 10.00-14.00 od poniedziałku do piątku bez możliwości korzystania przez użytkowników ze strefy Wolnego Dostępu.

2. Do 15 stycznia 2023 r. nieczynne są ogólnodostępne stanowiska komputerowe oraz nie ma możliwości podłączania do prądu prywatnych laptopów, telefonów itp.

3. Biblioteka wypożycza zbiory do domu na stałych zasadach, przyjmuje zwroty książek i potwierdza karty obiegowe.

4. Uruchomiono funkcję zamawiania za pomocą katalogu bibliotecznego książek ze strefy Wolnego Dostępu.

5. Biblioteka umożliwia bezpłatne zamawianie kopii cyfrowych fragmentów publikacji: biblioteka.wd@ukw.edu.pl i czasopism: czasopisma@ukw.edu.pl.

Regulamin zamawiania kopii cyfrowych fragmentów publikacji.

6. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępnia zamówione materiały w godzinach otwarcia biblioteki: tel. 52 32 66 455, email: wm@ukw.edu.pl

7. Biblioteka Psychologiczna jest czynna dla użytkowników we wtorki i środy w godzinach 9.00-15.00.


W razie pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Obsługi Użytkowników, tel.52 3266457, email: wypozyczalnia@ukw.edu.pl lub z odpowiednim oddziałem Biblioteki.