Skradzione pokolenia. Współczesne aspekty tożsamości Indian Ameryki Północnej

O wykładzie:

Zamieszanie związane z identyfikacją Indian jest głęboko historyczne aż do tej pory i to od czasu pierwszego kontaktu z Europejczykami.
Kolumb nazywał napotkanych na Karaibach ludzi „Indianami” już w 1492 roku, ale nawet 400 lat później w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wszyscy mieli niewielką jasność co do tego, kto był i kto dzisiaj jest Indianinem i co stanowiło plemię.

W 1830 roku prezydent Andrew Jackson wprowadził Indian Removal Act, ustawę zezwalającą Stanom Zjednoczonym na zgodne z prawem, formalne i legalne usunięcie Indian z ziem plemiennych na Wschodzie i przeniesienie ich na Zachód, do Oklahomy. Wcześniejsze prawo federalne dopuszczało takie rozwiązania jedynie na podstawie dwustronnych umów, traktatów.

Tymczasem utrata ziem spowodowała utratę tożsamości kulturowej Indian, ponieważ plemiona polegały na swoich „małych ojczyznach”, świętych miejscach, gdzie chowano ich przodków i gdzie odbywały coroczne ceremonie religijne. Bez swoich tradycyjnych ziem indiańskie narody powoli zatracały swoją tożsamość.
Według spisu U.S. Census Bureau z 2010 roku ponad pięć milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych stwierdziło, że posiada jakąkolwiek formę tubylczej tożsamości. Spis z 2020 roku ujawnił takich osób ponad dziewięć milionów, co dało 77% przyrost tylko dla jednej dekady. Na razie bez jednoznacznej odpowiedzi pozostają pytania o tak wielką zmianę.

Jedynie uświadomiła ona wszystkim, że tożsamość tubylcza to złożony i kontrowersyjny temat. Wśród amerykańskich antropologów, ludzi nauki, a nawet polityków, a przede wszystkim wśród samych Indian nie ma zgody co do definicji tego, co stanowi rdzenną tożsamość. Nie zawsze wiadomo również, jak ją mierzyć i kto naprawdę ją posiada. Gdy zadajemy pytania o Indian, jedni pytają o tubylczych Amerykanów (Native American), a inni o Indian amerykańskich (American Indian), tubylców (Native), rdzenną ludność (native people), czy też o ludy Pierwszych Narodów (First Nation). Mówimy też o różnych plemionach (tribe), grupach (band), a kiedy już to wyjaśnimy, nie wiemy, czy mówimy o rasie, pochodzeniu etnicznym, tożsamości kulturowej, tożsamości plemiennej, akulturacji, tożsamości wielokulturowej czy jakiejś innej formie tożsamości.

Temat okazał się zapętlonym problemem i obecnie jeszcze trudniej znaleźć dla niego jednoznaczne rozwiązanie.

Celem wykładu jest próba nie tylko przybliżenia zaproponowanego tematu, ale także znalezienia choćby przybliżonych odpowiedzi na nurtujące nas pytania o Indian.