Szkolenia

Przysposobienie biblioteczne

Zajęcia przeznaczone dla studentów rozpoczynających naukę na UKW. Ich celem jest przybliżenie najważniejszych zasad umożliwiających sprawne korzystania z biblioteki oraz zgromadzonych zbiorów. Spotkanie trwa 45 min. i pozwala poznać:

 • strukturę biblioteki,
 • najważniejsze zasady regulaminu związane z udostępnianiem zbiorów,
 • metody efektywnego korzystania z katalogów,
 • zasady zamawiania i wypożyczania zbiorów,
 • ofertę zasobów cyfrowych.

W celu umówienia grupy prosimy o kontakt: 
tel.: 52 32 66 455 
e-mail: izabela.zajac@ukw.edu.pl


Szkolenie dla doktorantów

Jednorazowe zajęcia dla osób rozpoczynających studia doktoranckie na UKW. Odbywają się w formie warsztatów w pracowni komputerowej Biblioteki. Spotkanie trwa 90 min. i obejmuje m.in.:

 • indeksy przedmiotowe w katalogach i bazach bibliograficznych,
 • książki i czasopisma w kolekcjach komercyjnych,
 • zasoby naukowe w Otwartym Dostępie,
 • repozytoria uczelniane,
 • zgłaszanie danych do Bazy Dorobku Naukowego Pracowników UKW,
 • wskaźniki cytowań.

W celu umówienia grupy prosimy o kontakt: 
tel. 52 32 66 424
e-mail: maciej.weryho@ukw.edu.pl


Cyfrowe źródła informacji

Oferta skierowana jest przede wszystkim do grup seminaryjnych i osób piszących prace dyplomowe, ale skorzystać mogą wszyscy zainteresowani pracownicy oraz studenci uniwersytetu.

Zajęcia mają charakter praktyczny i odbywają się w pracowni komputerowej Biblioteki. Prowadzący dostosowują program do potrzeb danej grupy i zgłaszanych przez nią preferencji. Standardowo obejmuje on:

 • katalogi biblioteczne,
 • bazy bibliograficzne,
 • książki i czasopisma elektroniczne,
 • biblioteki cyfrowe,
 • repozytoria naukowe.

W celu umówienia grupy prosimy o kontakt: 
tel. 52 32 66 426
e-mail: barbara.luszczek@ukw.edu.pl


System Informacji Prawnej Legalis

Legalis to obszerna, kompleksowa i codziennie aktualizowana baza zawierająca m.in. akty prawne, komentarze, orzecznictwo, wzory pism i umów oraz Polską Bibliografię Prawniczą PAN. Oferta szkolenia skierowana jest do wszystkich studentów i pracowników UKW.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów w pracowni komputerowej i obejmują następujące zagadnienia:

 • struktura serwisu, m.in. Baza Prawa, Moduły Tematyczne i Specjalistyczne,
 • omówienie zawartości serwisu,
 • praktyczne narzędzia i strategie wyszukiwawcze.

W celu umówienia grupy na szkolenie prosimy o kontakt:
tel.: 52 32 66 426      
email: barbara.luszczek@ukw.edu.pl