Rada biblioteczna

Dyrektor Biblioteki:
dr Aldona Chlewicka-Mączyńska

Zastępcy dyrektora Biblioteki:
mgr Dobromiła Anhalt
mgr Barbara Maklakiewicz

Wydział Nauk Biologicznych:
dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW

Wydział Pedagogiki:
dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW

Wydział Historyczny:
dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. UKW

Wydziału Mechatroniki:
dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. UKW

Wydział Edukacji Muzycznej:
dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. UKW

Instytut Filozofii:
dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. UKW

Biblioteka:
dr Kazimierz Adamczyk
mgr Elżbieta Sobkiewicz
mgr Joanna Kosmeja
mgr Maciej Weryho