Rada biblioteczna

Dyrektor Biblioteki
dr Aldona Chlewicka-Mączyńska

Zastępca dyrektora Biblioteki
mgr Dobromiła Anhalt

Wydział Pedagogiki
dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW - przewodniczący

Wydział Edukacji Muzycznej
prof. dr hab. Elżbieta Stengert

Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek

Wydział Historyczny
dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. UKW

Wydziału Mechatroniki
dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. UKW

Doktoranci
 mgr Agnieszka Skura

Studenci
Karolina Jamróz

Biblioteka
mgr Małgorzata Wieczór
mgr Kamila Jaskulska
mgr Alina Panek
mgr Maciej Weryho