Komiksowy Klub Dyskusyjny w Bibliotece!

Już 17 kwietnia o godzinie 16.30 startujemy z nową inicjatywą! Po działających w Bibliotece Dyskusyjnym Klubie Książki i Klubie Miłośników Klasyki przyszedł czas na Komiksowy Klub Dyskusyjny, który mamy nadzieję stanie się okazją do stworzenia przestrzeni do spotkań dla wszystkich miłośniczek i miłośników opowieści rysunkowych.

Pierwsze spotkanie rozpoczynamy komiksem Celestia autorstwa Manuela Fiora, dystopijną, czy wręcz postapokaliptyczną opowieścią o tajemniczej wyspie i jej zamaskowanych mieszkańcach!

Wszystkich chętnych zapraszamy do wcześniejszych zapisów u moderatora spotkania Sławomira Spasiuka. Adres mailowy: slawomir_spasiuk@ukw.edu.pl

  • Dyskusyjny Klub Komiksowy funkcjonuje w ramach regulaminu Dyskusyjnych Klubów Książkowych.

Regulamin Dyskusyjnego Klubu Książki przy Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

1. Dyskusyjne Kluby Książki (w skrócie DKK) to ogólnopolski projekt Instytutu Książki, którego podstawowym zadaniem jest promowanie literatury i kultury wśród społeczności lokalnej.

2. Działalność Klubu koordynuje bibliotekarz, który jest również moderatorem dyskusji.

3. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto podpisze deklarację z podaniem danych osobowych (imię, nazwisko, pesel, dane kontaktowe).

3. Uczestnictwo oraz udostępniane książki uczestnikom Klubu jest nieodpłatne.

4. Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu książki w ustalonym przez koordynatora terminie i miejscu (Biblioteka UKW).

5. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem ustalonym przez koordynatora i członków Klubu (w sytuacjach szczególnych harmonogram może ulec zmianie).

6. O ustalonych terminach oraz ich zmianach moderator informuje za pośrednictwem strony internetowej i /lub maila z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. Zobowiązania uczestników Klubu:

  • dbania o wypożyczoną książkę;
  • poszanowania opinii innych uczestników;
  • nie oceniania gustów czytelniczych pozostałych klubowiczów;

Poza tym:

  • przychodzimy na spotkanie nawet wtedy, kiedy nie udało się nam dokończyć/przeczytać lektury;
  • wszyscy uczestnicy mają prawo wypowiedzi;
  • obowiązuje kultura słowa i dyskusji, nie przerywamy i nie wchodzimy w słowo;
  • każdy może zaproponować książkę na kolejne spotkanie, ale grupa wspólnie zatwierdza wybór lektury;
  • w kwestiach spornych/nie rozstrzygniętych decydujący głos ma koordynator.

8. Z członkostwa zrezygnować można w każdej chwili pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych książek.