Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece

Wraz z Instytutem Książki zapraszamy do udziału we wspólnych dyskusjach o przeczytanych książkach. Razem z innymi klubami DKK w całej Polsce chcemy współtworzyć miejsce przyjazne miłośnikom książek.

Jeśli szukacie czytelniczych inspiracji, okazji do wymiany wrażeń czytelniczych zapraszamy do naszej Biblioteki.

Spotkania moderuje Anna Kolińska. Zapisy i wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres mailowy: anna.kol@ukw.edu.pl

Zapraszamy do udziału!

Regulamin Dyskusyjnego Klubu Książki przy Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

1. Dyskusyjne Kluby Książki (w skrócie DKK) to ogólnopolski projekt Instytutu Książki, którego podstawowym zadaniem jest promowanie literatury i kultury wśród społeczności lokalnej.

2. Działalność Klubu koordynuje bibliotekarz, który jest również moderatorem dyskusji.

3. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto podpisze deklarację z podaniem danych osobowych (imię, nazwisko, pesel, dane kontaktowe).

3. Uczestnictwo oraz udostępniane książki uczestnikom Klubu jest nieodpłatne.

4. Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu książki w ustalonym przez koordynatora terminie i miejscu (Biblioteka UKW).

5. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem ustalonym przez koordynatora i członków Klubu (w sytuacjach szczególnych harmonogram może ulec zmianie).

6. O ustalonych terminach oraz ich zmianach moderator informuje za pośrednictwem strony internetowej i /lub maila z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. Zobowiązania uczestników Klubu:

  • dbania o wypożyczoną książkę;
  • poszanowania opinii innych uczestników;
  • nie oceniania gustów czytelniczych pozostałych klubowiczów;

Poza tym:

  • przychodzimy na spotkanie nawet wtedy, kiedy nie udało się nam dokończyć/przeczytać lektury;
  • wszyscy uczestnicy mają prawo wypowiedzi;
  • obowiązuje kultura słowa i dyskusji, nie przerywamy i nie wchodzimy w słowo;
  • każdy może zaproponować książkę na kolejne spotkanie, ale grupa wspólnie zatwierdza wybór lektury;
  • w kwestiach spornych/nie rozstrzygniętych decydujący głos ma koordynator.

8. Z członkostwa zrezygnować można w każdej chwili pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych książek.