Europejskie Dni Dziedzictwa 2023 - "Żywe dziedzictwo - tradycje od pokoleń"

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zaprasza 9 września (sobota) na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa pt. Zachowane w piśmie, zachowane w pamięci… o żywym dziedzictwie w Bibliotece UKW.

W programie:

  • 10:00 - 11:30 Gra miejska „Bydgoski spacer pełen wspomnień”. Uczestnicy przejdą szlakiem bydgoskich ulic i gmachów, korzystając z nagrań świadków historii umieszczonych na portalu Pamięć Bydgoszczan. Archiwum Historii Mówionej. Dostępnych będzie kilka tras przygotowanych przez Joannę Kosmeję i Olgę Cuske.

Trasa 1 – start: ul. Nakielska 89, meta: Biblioteka UKW, ul. K. Szymanowskiego 3. Czas trwania: 1 h 30 min. Obowiązuje limit uczestników. Szczegóły i zapisy (do końca sierpnia) pod adresem: kosmeja@ukw.edu.pl

Trasa 2 – start: Multikino, ul. Marszałka Focha 48 , meta: Biblioteka UKW, ul. K. Szymanowskiego 3. Czas trwania: 1 h 30 min. Obowiązuje limit uczestników. Szczegóły i zapisy (do końca sierpnia) pod adresem: kosmeja@ukw.edu.pl

Trasa 3 start: Stary Rynek (Pomnik Walk i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej), meta: Biblioteka UKW, ul. K. Szymanowskiego 3. Czas trwania: 1h. Obowiązuje limit uczestników. Szczegóły i zapisy (do końca sierpnia) pod adresem: kosmeja@ukw.edu.pl

  • 12:00 – 13:30 „Zawód, skryba… czyli intrygująca historia pisma!” – prezentacja i warsztaty z kaligrafii: minuskuła karolińska. Justyna Kubiak. Obowiązuje limit uczestników, zapisy do końca sierpnia pod adresem: kubjust@ukw.edu.pl. W przypadku większej ilości chętnych możliwe będzie przeprowadzenie warsztatów dla drugiej grupy w godz. 14:00 – 15:30.
  • 12:00 – 12:30 „Rozwój przestrzenny Bydgoszczy do 1939 roku” – prelekcja z prezentacją dr. hab. Marka Romaniuka. Przedmiotem rozważań będzie rozwój przestrzenny miasta Bydgoszczy. Uwagę skupiono na określeniu kilku zasadniczych etapów rozwoju terytorium miejskiego rozpoczętego jeszcze w okresie przedlokacyjnym, a potwierdzonym w lokacji, czyli nadaniu praw miejskich. Następujące zmiany prześledzono do 1939 roku, uwzględniając drobne korekty wprowadzone już po 1945 r. Czynnikami, które sprzyjały zmianom terytorium miasta były jego historyczna ranga i rola, osadnictwo w ośrodku miejskim i  rozwój przedmieść, stopniowe ich włączanie w do obszaru miejskiego, wzrost liczby ludności, rozbudowa sieci komunikacyjnej,  w tym kolejowej i infrastruktury miejskiej.
  • 15:00 – 17:00 „Żywe dziedzictwo – pracownia Pamięci Bydgoszczan i Regionu po 10 latach”. Spotkanie z prezentacją podsumowującą działalność portalu. Joanna Kosmeja

Wszystkie wydarzenia w ramach programu są bezpłatne.

Zapraszamy!

Kontakt do organizatora wydarzenia odbywającego się w Bibliotece UKW w ramach EDD: katarzyna.mrotek@ukw.edu.pl