Co nam zostało z tamtych lat… Kultura studencka Bydgoszczy i Torunia lat 60.–80. XX w.

W sobotę, 18 listopada, w Młynach Rothera na Wyspie Młyńskiej oraz w klubie muzycznym Eljazz odbyła się impreza wspomnieniowa związana z dawną kulturą studencką zatytułowana: Co nam zostało z tamtych lat… Kultura studencka Bydgoszczy i Torunia lat 60.–80. XX w.

Wydarzenie przygotowała Biblioteka i Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ramach Międzynarodowego Dnia Dziedzictwa Akademickiego. Pierwsze tego typu spotkanie z historią kultury studenckiej miało miejsce dokładnie przed rokiem, w Sali Pamięci Bydgoszczan Biblioteki UKW. Było to spotkanie pokoleniowe dawnych kreatorów kultury studenckiej w Bydgoszczy – żaków Wyższej Szkoły Inżynierskiej (później UTP) i Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (później WSP), którzy część swojego młodego życia poświęcili wszechstronnej działalności kulturalnej i artystycznej na rzecz klubów studenckich.

Dokładnie rok od tamtego zdarzenia, w minioną sobotę, w Młynach Rothera, nadarzyła się okazja ponownie pochylić się nad tym wyjątkowym zjawiskiem, jakim była kultura studencka czasów PRL. Definiując ją można użyć określenia „polska”, gdyż z dzisiejszej perspektywy różniła się od tej „zachodniej”, „zza żelaznej kurtyny”, głównie swoim wymiarem i oddziaływaniem społecznym. Studencka brać z Bydgoszczy i Torunia tamtych czasów miała niemały udział w jej tworzeniu.

Uczestnicy sobotniego wydarzenia i zaproszeni goście mogli zobaczyć przygotowaną przez pracowników Biblioteki UKW wystawę stendową poświęconą historii niezwykle żywej i bogatej w artystyczne i kulturalne perełki bydgoskiej i toruńskiej kultury studenckiej. Wartość poznawcza tej wystawy jest tym bardziej wyjątkowa, że jej współtwórcami są również ówcześni studenci, z których wielu, na potrzeby prowadzonych badań nad kulturą studencką, przekazało swoje pamiątki, archiwalia i wspomnienia.

Był też czas na podyskutowanie o studenckiej kulturze w towarzystwie kilkudziesięciu dawnych działaczy z takich bydgoskich klubów, jak „Hades”, „U Alego”, „Medyk”, „Loszek”. „Zgniot”, przede wszystkim z najbardziej znanego – Studenckiego Klubu Pracy Twórczej „Beanus’70”. Niektórzy z nich zjechali do Bydgoszczy z różnych zakątków Polski. Panelistami spotkania dyskusyjno-wspomnieniowego byli: dr hab. Witold Jurkiewicz z UMK, mówiący o dawnej kulturze studenckiej Torunia i „Od Nowy” na przykładzie legendarnych grup filmowych i fotograficznych „Pętla”, „OKO”, „Zero-61” czy „Kadr”; dr Izabela Swoboda z Uniwersytetu Śląskiego poruszająca problematykę badań nad kulturą studencką z perspektywy publikacji ich wyników oraz dostępności w sieci informacji o tym zjawisku; dr Aldona Chlewicka-Mączyńska, która przybliżyła dość już bogaty dorobek badawczy w tej dziedzinie, jaki posiada Biblioteka UKW; dr Michał Szanduła z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie opowiadający głównie o krakowskim klubie studenckim „Arka”, który w obecnych czasach prowadzi szeroką działalność kulturalną wzorem tej sprzed kilkudziesięciu lat. Nad dyskusją i wspomnieniami, jako moderator, czuwał dr Sławomir Łaniecki.

Zakończeniem wydarzenia był wieczór w klubie muzycznym Eljazz Józefa Eliasza. Właściciel klubu to dawna legenda kultury studenckiej w Bydgoszczy i klubu „Beanus’70”. Eljazz powstał w 1995 r., ale jego poprzednikiem była Świetlica Artystyczna „Trytony” istniejąca dokładnie w tym samym miejscu, przy ul. Krętej 3 w Bydgoszczy, od roku 1991. Inspiracją do powstania obu klubów byli dawni działacze ze środowiska kultury studenckiej Bydgoszczy.

Wystawę Co nam zostało z tamtych lat… Kultura studencka Bydgoszczy i Torunia lat 60.–80. XX w. od 24 listopada będzie można oglądać w Bibliotece UKW na 1 piętrze.

Zapraszamy!