Darczyńcy 2007-2013 r.

W 2009 roku za pośrednictwem prof. Jana Gruby Biblioteka UKW otrzymała w darze 32 ekslibrisy-linoryty, wykonane i sygnowane przez Zbigniewa Jóźwika. W zbiorach specjalnych Biblioteki znajduje się obecnie około 10 tysięcy ekslibrisów, wśród nich ponad 150 autorstwa Zbigniewa Jóźwika, pochodzących głównie z drugiej połowy XX w. Dar znacząco więc wzbogacił kolekcję o niezwykle interesujące prace współczesne.

W lipcu 2009 roku, dzięki uprzejmości dr hab. Stanisława Borsuka, prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Biblioteka otrzymała część księgozbioru prof. Teofila Emila Modelskiego (1881-1967), profesora historii uniwersytetów w Wilnie, Lwowie i Wrocławiu. Darowizna obejmuje również interesujące publikacje o tematyce ekologicznej, pochodzące z Fundacji Centrum Badań i Ochrony Środowiska.

Na początku listopada 2012 r. pan Mirosław Meller przekazał do Biblioteki część księgozbioru zmarłego brata Janusza Mellera. Kolekcja ta zawiera ponad 100 woluminów, głównie z dziedziny historii starożytnej i średniowiecznej oraz filozofii. Urodzony w Świeciu Janusz Meller był mieszkańcem naszego miasta, informatykiem, długoletnim pracownikiem bankowego ośrodka informatycznego w Bydgoszczy. Miał szerokie zainteresowania humanistyczne, zgromadził spory księgozbiór z dziedziny historii starożytnej i wieków średnich oraz historii obyczajów w Europie.

W latach 2007-2013 dr Dariusz Tomasz Lebioda ofiarował Bibliotece przeszło tysiąc książek, głównie zbiorów poezji. Spora część ofiarowanych tomów zawiera dedykacje autorów.