Darczyńcy 2017 r.

W 2017 roku zbiory Biblioteki wzbogaciła kolekcja 250 francuskojęzycznych komiksów przekazanych przez Jacka Rodka – współzałożyciela miesięcznika Fantastyka, autora komiksów i działacza fandomu.

Pani Maria Kentzer przekazała Bibliotece spuściznę po zmarłym w grudniu 2016 roku Jerzym Grundkowskim - bydgoskim pisarzu, twórcy prozy historycznej, fantastycznej i fantastycznonaukowej. Wśród darów znalazły się maszynopisy oraz książki autora.

Dr Leszek Wichrowski przekazał Bibliotece unikatowe anglojęzyczne publikacje dotyczące II wojny światowej oraz historii Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, głównie wydawnictwa amerykańskie z lat 1970-2016, które nie ukazały się na polskim rynku wydawniczym.

Barbara i Bogdan Zapalscy przekazali 86 przewodników turystycznych i albumów sztuki.

Pan Piotr Andrzej Pezalski podarował 145 książek z dziedziny politologii i historii państw Europy Wschodniej.

Książki o tematyce historycznej, politologicznej przekazali pracownicy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Nauk Politycznych: prof. Albert Kotowski, dr Andrzej Purat, dr Aleksandra Ciżmowska.

Książki z dziedziny pedagogiki ofiarowali obecni i byli pracownicy Instytutu: prof. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. Piotr Kostyro, prof. Krystyna Marzec-Holka. Darczyńcami w 2017 roku byli również profesorowie: Zbigniew Bukowski, Lech Górniewicz, Paweł Izdebski, Sławomir Komosiński, Anna Koziczak i Marek Napierała oraz dr Izabela Rojek i dr Krzysztof Tyszczuk. Książki w darze regularnie przekazują również sami pracownicy biblioteki oraz ich przyjaciele.

Literaturę obcojęzyczną podarowali dr Katarzyna Smyczyńska, prof. Jakub Lipski (anglojęzyczne), prof. Marek Cieszkowski (niemieckojęzyczne) oraz prof. Vladimir Gonec (w języku słowackim). 33 książki z dziedziny historii i politologii w języku ukraińskim pozyskane od uczestników VII Naukowego Forum Polsko-Ukraińskiego Edukacja dla Przyszłości przekazał naszej bibliotece prof. Ryszard Gerlach.

150 książek niemieckojęzycznych z dziedziny psychologii przekazał za pośrednictwem pracowników Instytutu Psychologii prof. Włodzisław Zeidler. 23 niemieckie katalogi numizmatyczne podarował ks. Jan Janusz Kołecki.

 W 2017 roku wpisano do ksiąg inwentarzowych kolejne 150 książek z dziedziny literatury i wiedzy o książce z księgozbioru śp. Henryka Filipowicza-Dubowika, pierwszego dyrektora biblioteki. Otrzymaliśmy również około 400 książek z dziedziny matematyki, fizyki i astronomii z księgozbioru śp. Tadeusza Jędryki.