Darczyńcy 2018 r.

Zbiory Biblioteki wzbogaciła kolekcja 166 książek i 98 czasopism ofiarowanych za pośrednictwem dr. Pawła Wawryszuka przez Instytut Historii Współczesnej i Instytut Historii Najnowszej w Belgradzie oraz Instytut Historii Współczesnej w Lublanie. 25 maja, w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki, w Bibliotece UKW otworzyliśmy "Kolekcję Bałkańską". W wydarzeniu uczestniczył prof. dr Momčilo Pavlović z Instytutu Historii Współczesnej w Belgradzie (Institut za savremenu istoriju – ISI), który ofiarował pięknie oprawiony zestaw publikacji Polska i Serbia przez historię : 6 lat współpracy.

W 2018 roku Biblioteka pozyskała kolekcję książek Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Pracownik Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania dr hab. Marek Jeleniewski podarował naszej Bibliotece liczącą 140 woluminów kolekcję dzieł wielkiego poety (wydania z lat 1946-2014) oraz książek, których treścią jest życie i twórczość autora Zaczarowanej dorożki. Dopełnienie zbioru stanowią płyty, okolicznościowe karty i moneta z wizerunkiem poety.

Spadkobiercy dziennikarza prasowego, publicysty i krytyka sztuki śp. Marcelego Witolda Bacciarelliego oraz jego żony śp. Krystyny Romeyko-Bacciarelli, dziennikarki radiowej i wieloletniej redaktor naczelnej Kalendarza Bydgoskiego przekazali kolekcję 1500 książek, głównie wydawnictw albumowych, z dziedziny sztuki, historii i literatury.

Marek Andrzej Pietrzak, Konsul Honorowy Węgier w Bydgoszczy przekazał do zbiorów bibliotecznych 33 wydawnictwa albumowe dotyczące Polski i Węgier. Wydawnictwa albumowe (70 egz.) ofiarowali również Iwona i Sławomir Jakubowscy, a także Justyna Machnikowska - kierownik biblioteki Muzeum Narodowego w Gdańsku (20 albumów).

Księgozbiór naszej biblioteki systematycznie uzupełniali pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Dr Izabela Plieth-Kalinowska ofiarowała 180 książek z dziedziny historii, literaturoznawstwa i literatury polskiej i obcej. Publikacje o tematyce historycznej i politologicznej ofiarowali prof. Sławomir Komosiński, dr Andrzej Purat oraz dr Izabela Kapsa. Polskie i zagraniczne prace naukowe z dziedziny matematyki podarował prof. Lech Górniewicz. Książki  z dziedziny pedagogiki, psychologii, edukacji ofiarowały prof. Maria Deptuła, prof. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. Barbara Ciżkowicz oraz dr Renata Tomaszewska-Lipiec.

Literaturę obcojęzyczną podarowali prof. Marek Cieszkowski (niemieckojęzyczne), prof. Teresa Maresz (rosyjskojęzyczne), prof. Beata Trojanowska i dr Magdalena Sikorska (anglojęzyczne).

Jerzy Serwiński – Prezes Zarządu Absolwentów UKW ofiarował ponad 80 książek z dziedziny humanistyki.

Córka prof. Aleksandra Birkenmajera - Maria Birkenmajer-Hodgart podczas spotkania w pracowni Pamięci Bydgoszczan i Regionu ofiarowała książki i nadbitki z prac ojca z cennymi autografami.

Radny miasta Bydgoszczy Ireneusz Nitkiewicz przekazał 200 książek z dziedziny politologii, historii, filozofii, literatury oraz bydgostiana.

W 2018 roku wpisano do ksiąg inwentarzowych kolejne 267 książek z dziedziny literatury i wiedzy o książce z księgozbioru śp. Henryka Filipowicza-Dubowika, pierwszego dyrektora Biblioteki.

Pod koniec roku Wincenty Prusak podarował Bibliotece 45 książek z dziedziny prawa i historii, wśród nich Code Napoleon z 1807 roku i starodruk – Rzymski i ruski kalendarz świąt rocznych y biegów niebieskich na Rok Pański 1708.