Darczyńcy 2019 r.

Na początku roku księgozbiór Biblioteki wzbogacił się o dary Wincentego Prusaka. Przekazał on około 40 tytułów. Wśród najciekawszych pozycji znalazł się m.in. pochodzący z XVII w. Rzymski y Ruski kalendarz świąt rocznych opublikowany przez Drukarnię Akademicką z Zamościa oraz wydany w 1807 r. w Paryżu Kodeks Napoleona.

Darczyńcami w roku 2019 były także instytucje kultury. Filharmonia Pomorska przekazała naszej bibliotece 297 wydawnictw albumowych, a także książek z dziedziny muzyki, filozofii i religii. Galeria Miejska BWA ofiarowała 46 katalogów wystaw, zaś Austriackie Forum Kultury 36 egzemplarzy powieści niemieckojęzycznych. Muzeum Narodowe w Gdańsku podarowało 11 albumów z dziedziny architektury i sztuki.

Księgozbiór naszej Biblioteki systematycznie uzupełniali pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Prof. Marek Zieliński ofiarował 370 książek i 212 czasopism – częściowo ze zbiorów śp. prof. Mariana Pawlaka - z dziedziny historii, politologii, archeologii. W zbiorze znalazły się cenne książki niemieckojęzyczne oraz regionalia.

Ponad 200 książek niemieckojęzycznych, głównie z dziedziny lingwistyki i beletrystykę przekazał prof. Marek Cieszkowski, a 55 angielskojęzycznych z dziedziny lingwistyki otrzymaliśmy od dr. Michaela Olivera. Katedra Germanistyki przekazała 181 książek, głównie zeszytów naukowych, a Instytut Pedagogiki 70 pozycji z dziedziny edukacji.

Książki z dziedziny pedagogiki, psychologii, edukacji ofiarowali prof. Teresa Hejnicka-Bezwińska (74 egzemplarze), prof. Ewa Kubiak-Szymborska, dr Tatiana Grabowska, prof. Janusz Trempała i prof. Piotr Zwierzchowski.

W 2019 roku wpisano do ksiąg inwentarzowych kilkadziesiąt tomów poezji, esejów, opowiadań, które ofiarował naszej bibliotece dr Dariusz Tomasz Lebioda. Część z nich zawierała dedykacje dla darczyńcy.

Nasz księgozbiór powiększył się o kolejne 120 książek z dziedziny literatury i wiedzy o książce z księgozbioru śp. Henryka Filipowicza-Dubowika, pierwszego dyrektora biblioteki.

Andrzej Makarewicz – emerytowany urzędnik ONZ przekazał za pośrednictwem Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego około 40 książek i ponad 100 rezolucji i raportów ONZ z lat 1946-2008.

Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku prof. Emil Pływaczewski przekazał za pośrednictwem dr. Mariana Maseraka 28 książek prawniczych opublikowanych przez wydawnictwo Temida 2.

Prof. Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Mariusz Kończal przekazał do zbiorów naszej Biblioteki prawie 100 przewodników geograficznych i publikacji z dziedziny sztuki.

Dary przekazano nam także z zagranicy. Georg Gajdzinski z Bochum przysłał 27 książek niemieckojęzycznych z różnych dziedzin – głównie techniczne, medyczne, ale także z dziedziny lingwistyki i wydawnictwa albumowe. Ze szkoły w Szombathely przysłano nam z kolei 49 tomów antologii Nemzeti Könyvtár, które wzbogaciły Kolekcję Węgierską.

Wybitny fotograf Tomasz Borys Gudzowaty ofiarował naszej uczelni wiele egzemplarzy pięciu albumów: Proof, Closer, Photography as a new kind of love poem, My walk : yours gallery presents, Beyond the body. Po dwa egzemplarze każdego tytułu wpisano do inwentarza Biblioteki.