Darczyńcy 2022 r.

W 2022 roku otrzymaliśmy 363 egzemplarze autorskie i wydawnicze. Księgozbiór naszej biblioteki systematycznie uzupełniali pracownicy i  emerytowani pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Prof. Marek Zieliński ofiarował 117 książek i 71 czasopism - z dziedziny historii, wojskowości, religii, a także wydawnictwa albumowe. Darczyńcami w 2022 roku byli między innymi prof. Albert Kotowski, prof. Sławomir Kamosiński, prof. Krzysztof Okoński, prof. Magdalena Sikorska, prof. Janusz Wiśniewski, prof. Piotr Zwierzchowski, dr Adam Bułat, dr Barbara Gawęcka, dr Tatiana Grabowska, dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk, dr Andrzej Purat, dr Anna Rutkowska, dr Justyna Spychalska-Stasiak, dr Paweł Wawryszuk. Były pracownik naszego Uniwersytetu, dr Andrzej Muchowicz, ofiarował nam blisko 200 książek z dziedziny literatury.

Dr Andrzej Bogucki, prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w latach 1999–2007( od 2007 r. prezes honorowy) przekazał 450 książek ze swojej biblioteki - z dziedziny  historii Polski, heraldyki, dziejów Tow. Gimnastycznego „Sokół”, a także 58 pisma „Weteran” wydawanego przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w USA. 

W 2022 roku przekazano do naszej biblioteki księgozbiory zmarłych naukowców. 250 książek z dziedziny językoznawstwa i religii przekazał bratanek zmarłej 1 maja 2022 roku ś.p. prof. Elżbiety Laskowskiej. Księgozbiór ś.p. prof. Aleksandry Zawiślak, około 150 książek z dziedziny pedagogiki ogólnej i specjalnej, przekazała córka.

W 2022 roku wpisano do ksiąg inwentarzowych kolejnych 658 pozycji z dziedziny literatury i wiedzy o książce z księgozbioru ś.p. Henryka Filipowicza-Dubowika, pierwszego dyrektora biblioteki. Córka przekazała również 48 nadbitek z dedykacjami autorów, m.in. profesorów: Artura Hutnikiewicza, Czesława Zgorzelskiego, Jerzego Starnawskiego, Ludwika Wierzbowskiego, Ireny Sławińskiej i Aleksandry Krupianki.

Syn ś.p. Jerzego Adalberta Jucewicza, filologa, literata, autora książki Moje Soplicowo przekazał liczący ponad 160 pozycji księgozbiór ojca – książki z dziedziny, historii, sztuki, przewodniki, bydgostiana.

Do biblioteki trafił również księgozbiór ś.p. Mieczysława Franaszka, zmarłego w 2019 roku aktora związanego blisko 20 lat z Teatrem Polskim w Bydgoszczy. Wśród 300 książek głównie z dziedziny teatrologii znalazły się cenne pozycje z dedykacjami (m. in. Ireny Jun).

  Darczyńcami  w roku 2022 były instytucje kultury, uczelnie i organizacje publiczne. 39 pozycji z dziedziny historii i politologii oraz katalogi wystaw przekazało Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. Z Instytutu Filologii Germańskiej w Radomiu otrzymaliśmy 29 książek do nauki języka niemieckiego. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego ofiarowała 28 książek, głównie wydawnictw z serii Biblioteki Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis", Biblioteki Pana Cogito. 12-tomowy Rocznik Muzułmański przekazał Rafał Berger ze Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej.

Dary przekazano nam także z zagranicy. Isaac Jacobovsky, polski pisarz żyjący na emigracji w Wielkiej Brytanii przekazał 8-tomowy zbiór swoich liryków.  Georg Gajdzinski z Bochum przysłał 289 książek niemieckojęzycznych, między innymi 17-tomowe Weltgeschichte der Architektur , 12-tomową Historię Niemiec, wydawnictwa albumowe dotyczące kolei, wojskowości oraz  słowniki i encyklopedie. Maria Dec, mieszkanka Kassel przekazała 18 anglojęzycznych książek z dziedziny architektury i urbanistyki. Profesor Słowackiej Akademii Nauk Vladimir Goněc, uczestnik konferencji Budowanie tożsamości lokalnych, regionalnych oraz kontynentalnych w przeszłości i teraźniejszości, przekazał nam osobiście wydawnictwa Słowackiej Akademii Nauk.

Pracownicy biblioteki przekazali w darze prawie 192 pozycji z różnych dziedzin – od książek naukowych po beletrystykę.