Darczyńcy 2021 r.

W 2021 roku otrzymaliśmy 401 egzemplarzy autorskich i wydawniczych. Księgozbiór naszej biblioteki systematycznie uzupełniali pracownicy i emerytowani pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Prof. Adam Bezwiński przekazał 176 książek z dziedziny filozofii, teologii, historii Kościoła i rusycystyki.


Prof. Marek Zieliński ofiarował około 50 książek i 72 czasopisma - z dziedziny historii, politologii, archeologii, także wydawnictwa albumowe.

Prof. Albert Kotowski ofiarował 21 publikacji niemieckojęzycznych dotyczących Śląska – historii, kultury, polityki, religii i gospodarki.


Darczyńcami w 2021 roku byli również prof. Marek Cieszkowski, prof. Dariusz Dąbrowski, prof. Aleksander Lasik, prof. Piotr Zwierzchowski, dr Magdalena Szczepańska, dr Justyna Spychalska-Stasiak, dr Wojciech Wachowski, dr Paweł Wawryszuk.


Kilkaset darów książkowych, głównie prac naukowych, przekazały nam poszczególne jednostki uczelniane: Wydział Pedagogiki, Biuro Rektora, Biuro ds. Stopni, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów.


Prof. Robert Mielhorski i Grzegorz Kalinowski – członkowie jury konkursu poetyckiego im. Kazimierza Hoffmana o statuetkę KOS-a ofiarowali naszej bibliotece 315 tomów poezji. Dary przekazali również: prezes Stowarzyszenia Absolwentów UKW Jerzy Serwiński, Mariola i Dariusz Czermakowie , Beata Falkowska , Małgorzata Kurto, Marzena Macherzyńska , Mirosław Meller (podarował 28-tomowy reprint Dziejów powszechnych ilustrowanych i atlasy geograficzne), Magdalena Wachniewska , Jan Wanderski , Julia Szysler oraz Alina Borowicz z Krakowa – propagatorka poezji Marii Konopnickiej.


Stanisław Sacha Stawiarski – malarz mieszkający obecnie we Francji, przekazał albumy z reprodukcjami swoich dzieł, a nasze zbiory audiowizualne wzbogacił Leszek Łabędzki, przekazując przeszło 40 płyt z muzyką klasyczną (głównie z zagranicznych wytwórni płytowych).


Zbiory prawnicze biblioteki uzupełnił mecenas Michał Łukasik z Torunia, przekazując ponad 200 książek i czasopism z tej dziedziny.


Darczyńcami w roku 2021 były instytucje kultury, uczelnie i organizacje publiczne. Wyższa Szkoła Gospodarki przekazała blisko 100 książek, głównie z dziedziny prawa, filozofii, pedagogiki. Z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymaliśmy 42 pozycje z serii Poznańskich Studiów Polonistycznych. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego ofiarowała 51 książek, głównie wydawnictw z serii Biblioteki Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis", Biblioteki Pana Cogito. Ośrodek Studiów Wschodnich przekazał 49 książek z serii Punkt Widzenia, Prace OSW. Kilka egzemplarzy z dziedziny teologii muzułmańskiej, w tym nowe tłumaczenie Koranu przekazało Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej.

Magdalena Zubiel-Kasprowicz - założycielka Centrum Neuronauk na bydgoskim Wydziale WSB w Toruniu, lingwistka i tłumaczka symultaniczna ofiarowała literaturę niemieckojęzyczną (40 tytułów).

Dary przekazano nam także z zagranicy. Prof. Marta Vojtekova i prof. Martin Ološtiak z Uniwersytetu Proszowskiego ofiarowali 8 słowników i prac z dziedziny językoznawstwa.Georg Gajdzinski z Bochum przysłał 190 książek niemieckojęzycznych i 14 czasopism z różnych dziedzin, między innymi 12-tomowy leksykon sztuki, 12-tomowy reprint dokumentów z Procesu Norymberskiego, wydawnictwa albumowe dotyczące kolei, wojskowości oraz słowniki i encyklopedie. Adam Drozdek z USA przekazał 5 książek anglojęzycznych, w tym poezje Allana Ginsberga i album fotograficzny poświęcony Marilyn Monroe. Lesław Wiszniewski przysłał z Wielkiej Brytanii tom swoich wierszy wydanych w Londynie.


W 2021 roku wpisano do ksiąg inwentarzowych kolejne pozycje z dziedziny literatury i wiedzy o książce z księgozbioru ś.p. Henryka Filipowicza-Dubowika, pierwszego dyrektora biblioteki. Córka przekazała również komputeropis – wspomnienia Leszka Jana Malinowskiego z dedykacją dla Marii i Henryka Dubowików. Do Pamięci Bydgoszczan przekazała wydaną w formie książkowej historię swojej rodziny – zbiór zdjęć i dokumentów rodzin Dubowików i Mickiewiczów.
Pracownicy biblioteki przekazali w darze prawie 250 pozycji z różnych dziedzin – od książek naukowych po beletrystykę.