Darczyńcy 2020 r.

W 2020 roku otrzymaliśmy 301 egzemplarzy autorskich i wydawniczych. Księgozbiór Biblioteki systematycznie uzupełniali pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Prof. Marek Zieliński ofiarował ponad 250 książek i 27 czasopism – częściowo ze zbiorów ś.p. prof. Adama Ceynowy - z dziedziny religii, historii, politologii, archeologii, także wydawnictwa albumowe.

Około 200 książek z dziedziny matematyki, fizyki, informatyki, mechatroniki i materiałoznawstwa przekazał prof. Mariusz Kaczmarek. 89 podręczników i książek z dziedziny informatyki, technologii informatycznej oraz programistyki przekazał mgr inż. Bogdan Żurek.

Prof. Marek Siwiec ofiarował naszej bibliotece 112 tomów poezji (pokłosie konkursu poetyckiego im. Kazimierza Hoffmana o statuetkę KOS-a). Dr Patryk Witczak ofiarował 40 książek w języku rosyjskim i litewskim z dziedziny literaturoznawstwa. Ponad 20 książek, częściowo w języku niemieckim, przekazał prof. Marek Cieszkowski, a prof. Joanna Gomoliszek ponad 90 pozycji książkowych i czasopism z dziedziny historii, politologii, przewodniki i regionalia.

Kilkanaście tytułów przekazali: Anna Cieślak, Tadeusz Drat, Stefan Pastuszewski (wydawnictwa „Świadectwa”), Jerzy Serwiński, Mateusz Rutkiewicz.

Wybitny literaturoznawca Tadeusz Bujnicki ofiarował 14 książek z serii Sienkiewicz. Nowe odczytania.

Darczyńcami w roku 2020 były także instytucje kultury. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy ofiarowała przeszło 90 książek, głównie wydawnictw z serii Biblioteki Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis", zaś Austriackie Forum Kultury 13 egzemplarzy powieści niemieckojęzycznych.

Otrzymaliśmy około 70 nowości z różnych dziedzin z likwidowanej księgarni PWN, która znajdowała się na terenie Biblioteki.

Dary przekazano nam także z zagranicy. Georg Gajdzinski z Bochum przysłał ponad 150 książek niemieckojęzycznych z różnych dziedzin - głównie techniczne, medyczne, ale także z dziedziny lingwistyki i historii oraz wydawnictwa albumowe.

W 2020 roku wpisano do ksiąg inwentarzowych kolejne pozycje z dziedziny literatury i wiedzy o książce z księgozbioru ś.p. Henryka Filipowicza-Dubowika, pierwszego dyrektora Biblioteki. Córka przekazała również trzy skoroszyty z maszynopisami i odręcznymi notatkami dyrektora. Częściowo są to niepublikowane dotąd odczyty o polskich pisarzach i poetach (także regionalnych), recenzje, sprawozdania z zagranicznych pobytów w bibliotekach szwedzkich, niemieckich  i brytyjskich, dokumentacja działalności naukowo-badawczej i zawodowej, a także kilka szkolnych zeszytów.