Między literacką "Operetką" Witolda Gombrowicza a muzyczną "Operetką" Michała Dobrzyńskiego - rozmowa prof. Lidii Wiśniewskiej z kompozytorem

Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza (Oddział w Bydgoszczy), Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki oraz Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mają przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Pracowni Pamięci Bydgoszczan Biblioteki UKW (wejście od strony Ronda Wielkopolskiego) w czwartek 28.03, o godz. 11.00 pt. Między literacką "Operetką" Witolda Gombrowicza a muzyczną "Operetką" Michała Dobrzyńskiego. Z kompozytorem rozmawia prof. Lidia Wiśniewska.

Michał Dobrzyński należy do grona twórców młodego pokolenia wyłonionych przez K. Pendereckiego i H.M. Góreckiego do programu „Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi” (2007-2010). Jest laureatem konkursów kompozytorskich i wielokrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wybrane utwory kompozytora znajdują się w katalogu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Szczególne miejsce w jego dorobku zajmują opery. W ostatnim czasie wystawiane były ponad trzydziestokrotnie: w Warszawskiej Operze Kameralnej, Operze Bałtyckiej w Gdańsku, Operze Krakowskiej, a także za granicą – w Wiedniu, w Wilnie i w Tallinie (w Estońskiej Operze Narodowej). Zostały docenione zarówno przez krytyków, jak i publiczność (która nagradzała je owacjami na stojąco). Jego „Operetka” oparta na utworze Gombrowicza transmitowana była z Wiednia przez prestiżową telewizję ARTE CONCERT w tłumaczeniu na 5 języków.