Żegnamy prof. Włodzimierza Jastrzębskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Jastrzębskiego – wybitnego bydgoskiego historyka, badacza i publicysty, miłośnika piłki siatkowej i pasjonata szachów.


Niemal całe swoje zawodowe życie związany był z naszą uczelnią. Początkowo, w latach 1970–1973, pracował jako adiunkt i kierownik w Zakładzie Historii Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. W kolejnych latach piastował stanowisko kierownika Zakładu Historii i Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, był również zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Społecznych, prorektorem ds. studenckich Wydziału Humanistycznego Akademii Bydgoskiej, dziekanem Wydziału Humanistycznego, a także dyrektorem Instytutu Historii AB.


Do końca oddany nauce i studentom, wielokrotnie gościł jako prelegent w murach Biblioteki uniwersyteckiej. Prof. Włodzimierz Jastrzębski był także długoletnim członkiem uczelnianego AZS-u oraz utytułowanym szachistą.
Biblioteka UKW łączy się w bólu z rodziną Zmarłego.\

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci!