Dni Dziedzictwa Akademickiego

Biblioteka i Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zapraszają 18 listopada 2023 r. na obchody Dnia Dziedzictwa Akademickiego. W ramach obchodów odbędą się:

15.30 Otwarcie wystawy Co nam zostało z tamtych lat… Kultura studencka Bydgoszczy i Torunia lat 60.-80. XX w.

Miejsce: Młyny Rothera na Wyspie Młyńskiej

Wystawa zaprezentuje bogate zbiory Muzeum Uniwersyteckiego, których dużą część stanowią dokumenty przekazane lub udostępnione przez dawnych studentów.

16.00 Seminarium i panel dyskusyjny poświęcone dziedzictwu akademickiemu  i kulturze studenckiej.

Miejsce: Młyny Rothera na Wyspie Młyńskiej

Gośćmi prelegentami będą: przedstawiciel rekomendowany przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, dr Michał Szanduła (dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, jednego z nielicznych ośrodków, w którym nadal rozwija się kultura studencka w dawnej formule) oraz dawni członkowie klubów studenckich.

Spotkanie poprowadzą: dr Aldona Chlewicka-Mączyńska - Dyrektor Biblioteki UKW oraz dr Sławomir Łaniecki z Pracowni Badań nad Kulturą Studencką.

18.00  Spotkanie wspominkowe w klubie „El-Jazz”

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu wspominkowym w klubie "El-Jazz" do 15 listopada 2023 r. na adres: joannagu@ukw.edu.pl

 

Kultura studencka to fenomen, który zaistniał w połowie lat 50. ub. wieku.   Po roku 1956 zaczęły licznie powstawać kluby studenckie, kabarety, teatry, prasa akademicka. Do pierwszych studenckich inicjatyw kulturalnych zaliczyć należy: teatrzyk „Bim-Bom”, działający na Politechnice w Gdańsku, klub „Żaczek” na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studencki Teatr Satyry (STS) w Warszawie, czy warszawskie kluby studenckie „Stodoła” i „Hybrydy”. Toruński klub „Od Nowa”  od momentu zainaugurowania swojej działalności pod koniec lat 50., przez kolejne dziesięciolecia nadawał ton życiu kulturalnemu toruńskich żaków. Działały w nim Uniwersytecki Dyskusyjny Klub Filmowy, Studencki Twórczy Klub Filmowy „Pętla”, grupy fotograficzne „OKO” i „Zero-61”, multimedialna Grupa „Krąg”, kabaret „Lutynek”,  teatr „All” i wiele, wiele innych. W Bydgoszczy, od końca lat 60. XX wieku działało ponad 10 klubów studenckich związanych z Wyższą Szkołą Inżynieryjną (później ATR) i Wyższą Szkołą Nauczycielską (później WSP). Były to m.in. „U Alego”, „Beanus ‘70”, „Loszek”, „Zgniot”. W klubach zaczynali lub rozwijali swoją pasję, znani później w całej Polsce muzycy, m.in. Andrzej Przybielski, Piotr Salaber, czy Walerian Krenz. Działały teatry:  „Próba”, „Prosektorium”; kabarety: „Klika”, „Czacha”; zespoły „Spółka z Zaułka”, „Tygiel”, „Green Grass”, kluby filmowe: „Benefis”, czy klub literatury fantastycznej „Maskon”. Studenci aktywnie uczestniczyli w życiu miasta i regionu. Juwenalia i „Wóz Wagantów” wpisały się na długie lata w kalendarze wydarzeń. Dzięki aktywności klubów Bydgoszcz odwiedzali, m.in. „Dżamble”, Krystyna Prońko, Ireneusz Dudek, Sławek Zwierzcholski, Maciej Zembaty, SBB, Adam Makowicz, Jan Tadeusz Stanisławski, kabarety „TEY”, „Salon Niezależnych”, „Długi”. Józef Eliasz, jeden z liderów „Beanus 70” przełomu lat 70. i 80. XX w. tak wspomina klub: „To było  fantastyczne miejsce, które skupiało całą elitę kulturalną Bydgoszczy. To był nasz drugi dom”.


Wystawa została przygotowana w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Edukacji (POPUL/SP/0200/2023/01).

Wykorzystane zostały głównie materiały znajdujące się w zasobach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ale wystawa nie mogłaby powstać bez ogromnego wsparcia dawnych studentów. W tym miejscu chcemy gorąco podziękować za podzielenie się swoimi wspomnieniami i pamiątkami: Ewie Dubowik-Baradoj, Urszuli Delbowskiej-Kitowskiej, Małgorzacie El-Essa, Józefowi Eliaszowi, Krzysztofowi Grubińskiemu, Jackowi Konopce, Andrzejowi Korzeniewskiemu, Piotrowi Kwietniowi, Ryszardowi Lengasowi, Barbarze Lewandowskiej, Beacie Lewińskiej, Maurycemu Męczekalskiemu, Adamowi Myrcie, Andrzejowi Obiale, Zdzisławowi Prussowi, Erwinowi Regoszowi, Jerzemu Serwińskiemu, Bogusławowi Stosikowi, Antoniemu Szpakowi, Jerzemu Tataruchowi, Krzysztofowi Tyburkowi, Stanisławowi Walickiemu, Piotrowi Wróblewskiemu, Grzegorzowi Wyce i Wiktorowi Żwikiewiczowi.

Dziękujemy także instytucjom za udostępnienie swoich materiałów:

  • Bibliotece Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Szczegółowe informacje o wystawie, w tym opisy plansz, można znaleźć za pomocą kodów QR w aplikacji mobilnej „Giermek”(Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) dostępnej w Google Play oraz Apple Store.