Hein Online - dostęp testowy

Zachęcamy do korzystania z dostępu testowego do bazy HeinOnline. W kolekcji znajdują się publikacje z zakresu nauk prawnych w tym m.in. prawa konstytucyjnego, prawa karnego, praw człowieka i wielu innych.

Baza będzie dostępna dla wszystkich pracowników i studentów UKW do 31 grudnia 2023r.

Link do serwisu

Zapraszamy do korzystania!