Dostęp testowy do e-kolekcji czasopism i książek wydawnictwa Bentham Science

Zapraszamy do testowego korzystania z elektronicznych zasobów wydawnictwa Bentham Science.

Bentham Science to jeden z największych wydawców publikacji poświęconych naukom ścisłym, technologii i medycynie. Wydaje ponad 200 czasopism, z których 41 posiada aktualnie IF w bazie JCR.

Dostęp do bazy możliwy jest poprzez klienta VPN tylko dla posiadaczy uczelnianych kont pocztowych.

Z darmowego dostępu będzie można korzystać do 3 czerwca 2023 r.

Zapraszamy do korzystania.

Link do serwisu