Dni Dziedzictwa Akademickiego

W Bydgoszczy działało od lat 60. XX wieku ponad 10 klubów studenckich związanych z Wyższą Szkołą Inżynierską (później ATR) i Wyższą Szkołą Nauczycielską (później WSP). Były to m.in. „U Alego", „Beanus 70", „Loszek", „Zgniot".

W klubach królowała najlepsza muzyka współczesna. Zaczynali lub rozwijali swoją pasję, znani później w całej Polsce, m.in.: Andrzej Przybielski, Piotr Salaber, czy Walerian Krenz. Działały: teatry „Próba", „Bez Próby", „Prosektorium", kabarety „Klika", „Czacha", zespoły „Spółka z Zaułka", „Tygiel", „Magic", „Green Grass", kluby filmowe „Benefis", czy klub literatury fantastycznej „Maskon". I wiele, wiele innych osób i grup.

Studenci aktywnie uczestniczyli też w życiu miasta i regionu. Imprezy takie jak pojedynki międzyuczelniane, juwenalia, czy „Wóz Wagantów" wpisały się na długie lata w kalendarze wydarzeń. Dzięki aktywności klubów Bydgoszcz odwiedzali m.in.: „Dżamble", Marek Grechuta, Krystyna Prońko, Ireneusz Dudek, Sławek Wierzcholski, Maciej Zembaty, SBB, Adam Makowicz, Andrzej Dąbrowski, Jan Tadeusz Stanisławski, kabarety „TEY", „Salon Niezależnych", „Długi". Józef Eliasz, jeden z liderów „Beanus 70" przełomu lat 70. i 80. XX w. tak wspomina klub: To było fantastyczne miejsce, które skupiało całą elitę kulturalną Bydgoszczy. To był nasz drugi dom.


Zapraszamy 18 listopada o godz. 17:00 na obchody "Dni Dziedzictwa Akademickiego" do Pracowni Pamięci Bydgoszczan i Regionu w Bibliotece UKW (I piętro).

W programie:

17.00 - Prezentacja prac studentów Wzornictwa Politechniki Bydgoskiej i podsumowanie konkursu na przygotowanie wizualizacji przestrzeni Biblioteki UKW pod kątem potrzeb kultury studenckiej. Wręczenie wyróżnień i dyplomów.

17.30 - Otwarcie wystawy pt. "Kultura studencka. BEANUS i inni. Co nam zostało z tamtych lat?"
Wystawa prezentuje bogate zbiory z daru Jerzego Serwińskiego dla Muzeum Uniwersyteckiego, jak również dokumenty przekazane przez dawnych studentów, wśród nich fotografie, zaproszenia, afisze, biuletyny i in.

Spotkanie poprowadzą dr Aldona Chlewicka-Mączyńska i dr Sławomir Łaniecki.