Wystawa rzeźb Aleksandra Dętkosia

8 czerwca 2022 r. o godz. 18.00 w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbędzie się otwarcie wystawy prac Aleksandra Dętkosia. Wystawie towarzyszyć będzie prezentacja albumu wydanego z okazji 50-lecia pracy twórczej Artysty: Aleksander Dętkoś. Drewno - kamień - brąz. Wprowadzenie do wystawy i omówienie albumu - Piotr Siemaszko. Podczas wernisażu wystąpi Natalia Synakiewicz (śpiew) z Wydziału Edukacji Muzycznej UKW.

Aleksander Dętkoś jest wybitnym polskim artystą rzeźbiarzem, twórcą oryginalnej koncepcji rzeźby, autorem prac w kamieniu, drewnie i brązie. W ostatnim czasie nowym materiałem rzeźbiarskim uczynił również aluminium. Jest laureatem prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych.

Piękno ma połysk brązu. 0 sztuce Aleksandra Dętkosia (fragm.)

Aleksander Dętkoś jest niewątpliwie jednym z najbardziej oryginalnych artystów współczesnych, jednak i kategorię oryginalności, i współczesności pojmować tu należy przede wszystkim jako twórczy dialog z przeszłością, zdolność asymilacji i interpretacji najróżniejszych wątków europejskiej tradycji, troskę o utrwalenie koncepcji sztuki jako przestrzeni umożliwiającej nieskrępowaną kreację wartości estetycznych i humanistycznych. To współistnienie z duchem przeszłości widać w wyborze tworzywa, ale potwierdza je również repertuar idei czy swego rodzaju stanowisko filozoficzne zajmowane przez artystę.[…] Dzieło bydgoskiego twórcy jest z uwagi na ilość odwołań niezmiernie pojemne. […] Widzimy tu zarówno obiekty będące reakcją na doświadczenia czasu teraźniejszego, prace zrodzone z potrzeby społecznego zaangażowania, będące formą wypowiedzi na temat spraw najbardziej aktualnych, jak i realizacje symboliczne, skupiające refleksje o charakterze zdecydowanie bardziej uniwersalnym: namysł nad metafizycznym wymiarem ludzkiego istnienia, nad duchową kondycją współczesnego człowieka czy wartością współczesnej kultury. Z uwagi na tę niezwykłą ilość odniesień, ale też z uwagi na mnogość sensów, znaczeń i treści można mówić o swoistej erudycji artysty i erudycyjnym charakterze jego twórczości. […]
Rzeźba Dętkosia posiada wyjątkową zdolność angażowania uwagi odbiorcy, a dzieje się to zarówno z uwagi na jej poetycki charakter, jak i walory czysto plastyczne. Szlachetna barwa brązu, zieleń patyny, metal pojednany z kamieniem, różnorodność faktur, urozmaicony inwentarz świetnie ukształtowanych i doskonale skomponowanych detali - cały ten zespół rozwiązań budujących koncepcję estetyczną artysty to zarazem znak jego talentu i wyobraźni, jak i zaproszenie do czynnego współuczestnictwa w myśleniu o świecie, człowieku i sztuce.

Piotr Siemaszko