Instrukcja przyjmowania darów

1. Przyjmowaniem darów zajmują się bibliotekarze Oddziału Gromadzenia.

2. Dary przyjmowane są zarówno od instytucji, jak i od osób prywatnych.

3. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dokonania wcześniejszej selekcji darów pod kątem przydatności dla użytkowników (zaleca się wcześniejsze sporządzenie listy przekazywanych publikacji).

4. Selekcji dokonuje się wg następujących kryteriów:

  • zgodność z profilem gromadzenia zbiorów,
  • liczba już posiadanych egzemplarzy danego tytułu,
  • stan fizyczny publikacji (nie przyjmujemy książek zniszczonych, brudnych).

5. W przypadku gdy Biblioteka nie jest zainteresowana otrzymanymi tytułami, po uzgodnieniu z darczyńcą, oddajemy je lub umieszczamy w magazynie dubletów, skąd w przyszłości mogą zostać wysłane do innych bibliotek.

6. Przekazanie darów od osób prywatnych odbywa się po zapoznaniu darczyńcy z niniejszą instrukcją na podstawie ustnego porozumienia. Darczyńca może otrzymać pisemne podziękowanie za przekazane dary. Książki mogą też - na życzenie ofiarodawcy - zostać zaopatrzone etykietą z nazwiskiem darczyńcy.

7. Przekazanie darów od instytucji, a także przejęcie dużych kolekcji (co najmniej 1000 vol.) odbywa się na podstawie podpisanego przez obie strony porozumienia o przyjęciu darów.

Kontakt

Oddział Gromadzenia Zbiorów
ul. Karola Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz
tel. 52 32 66 431
e-mail: gromadzenie@ukw.edu.pl