Zapraszamy na wystawę malarstwa Ryszarda Czajkowskiego pt. Spacerkiem przez sms-y. Rewizyta. Kolekcję można oglądać w Galerii Biblioteki do 31 lipca br.

Zapraszamy na wystawę malarstwa Włodzimierza Iwanka, zgromadzone prace artysty można oglądać w Bibliotece do 31 lipca br.

Zapraszamy na wystawę Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle badań archeologicznych, która będzie otwarta na I piętrze Biblioteki do 31 lipca br.