Jerzy Świecimski: wystawa malarstwa w Bibliotece UKWEkspozycja obrazów Jerzego Świecimskiego, krakowskiego artysty, wieloletniego organizatora wystaw przyrodniczych w Muzeum Przyrodniczym PAN w Krakowie. Głównym tematem prac prezentowanych na wystawie jest pejzaż miejski. Inspiracją twórczości – liczne wyprawy naukowe po świecie.

Autor operuje barwą, światłem, cieniem by wyrazić subiektywne wrażenia, swój pejzaż wewnętrzny. Obrazy mogą sprawiać wrażenie mrocznych, ale – jak sugeruje artysta – malarstwo nie jest ani dekoracją, ani zabawą, nie ma też służyć niczyjej przyjemności.
Jerzy Świecimski: wystawa malarstwa w Bibliotece UKWJerzy Świecimski: wystawa malarstwa w Bibliotece UKW
Jerzy Świecimski: wystawa malarstwa w Bibliotece UKWJerzy Świecimski: wystawa malarstwa w Bibliotece UKW