Zapraszamy na wystawę fotografii Piotra Górnego pt. Ptaki w kadrach zaklęte. Zgromadzone prace można oglądać na II piętrze Biblioteki do 15 marca 2017 r.

Wystawa fotografii Piotra Górnego w Bibliotece UKW w BydgoszczyPiotr Górny - student V roku matematyki UKW i fotograf dzikiej przyrody, nagradzany i wyróżniany w konkursach krajowych oraz międzynarodowych. Ujęcia bydgoszczanina pojawiały się m.in. w "National Geographic", "Foto-Kurierze", "Acta Ornithologica", "ASF International Fine Art Photography". Autorską wystawę prac fotografa można było oglądać na Starym Rynku latem 2016 roku. Projekt "Uskrzydlona Bydgoszcz" uzyskał wówczas honorowy patronat Prezydenta Miasta. Jesienią Piotr Górny był gościem IX Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego "Sztuka Natury".

Wystawa fotografii Piotra Górnego w Bibliotece UKW w BydgoszczyWystawa fotografii Piotra Górnego w Bibliotece UKW w Bydgoszczy

Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie dziko żyjących w Polsce ptaków, w szczególności gatunków śpiewających. Trznadle, sikory czy łuszczaki występują w lasach, parkach i ogrodach, jednak ze względu na swoją pospolitość i niewielkie rozmiary nie stanowią zazwyczaj głównych celów fotografii przyrodniczej. Autor wystawy odchodzi od takiego podejścia, poświęcając ekspozycję w całości ptakom często spotykanym. Stawia fotograficzną estetykę ujęcia powyżej biologicznych walorów unikatowych gatunków, starając się ukazać odbiorcy piękno na pozór zwyczajnej awifauny. Aby osiągnąć ten cel fotograf zatrzymuje przyrodę w często nietypowy sposób, wykorzystując intrygującą perspektywę, zastanawiające układy kompozycji i grę nieostrości w swoich pracach. Warto bowiem zatrzymać się przy naturze, przystanąć w codziennym pośpiechu i dostrzec magię świata dzikiej przyrody.

Wystawa fotografii Piotra Górnego w Bibliotece UKW w BydgoszczyWystawa fotografii Piotra Górnego w Bibliotece UKW w Bydgoszczy
Wystawa fotografii Piotra Górnego w Bibliotece UKW w BydgoszczyWystawa fotografii Piotra Górnego w Bibliotece UKW w Bydgoszczy