Od 8 czerwca do 2 lipca 2015 r. w Bibliotece UKW prezentowana będzie objazdowa wystawa fotografii z okazji 60-lecia Tatrzańskiego Parku Narodowego.

60 lat temu, 1 stycznia 1955 roku, rozpoczął działalność Tatrzański Park Narodowy. Idea ochrony unikalnej przyrody Tatr ma jednak znacznie starsze, bo ponad stuletnie korzenie. Impulsem do jej powstania stały się doniesienia o zagrożeniu całkowitym wytępieniem dwóch charakterystycznych gatunków tatrzańskich: kozicy i świstaka. Apele z połowy XIX wieku autorstwa Maksymiliana Nowickiego oraz Eugeniusza Janoty o objęcie ochroną prawną tych gatunków dały początek nurtowi, którego zwieńczeniem stało się utworzenie Parku. Kozica, będąca już wtedy symbolem Tatr, stała się też symbolem ochrony przyrody.

Kozica - żywy symbol Tatr - wystawa fotografii w Bibliotece UKW w BydgoszczyKozica - żywy symbol Tatr - wystawa fotografii w Bibliotece UKW w Bydgoszczy

Wystawa pokazuje, jak dzisiaj żyją kozice w Tatrach. Zdjęcia i opisy dają możliwość zapoznania się z wieloma aspektami biologii tych pięknych zwierząt, charakterystycznymi cechami oraz dostosowaniami do trudnego wysokogórskiego środowiska i stałej obecności człowieka. Autorami zdjęć są w większości pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale także inne osoby, którym bliska jest ochrona Tatr.

Kozica - żywy symbol Tatr - wystawa fotografii w Bibliotece UKW w BydgoszczyKozica - żywy symbol Tatr - wystawa fotografii w Bibliotece UKW w Bydgoszczy

Wystawie będzie towarzyszyć prezentacja najlepszych prac nadesłanych na Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Osobliwości parków narodowych w Polsce, adresowany do dzieci przebywających na leczeniu w szpitalach i sanatoriach na terenie całej Polski. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

Kozica - żywy symbol Tatr - wystawa fotografii w Bibliotece UKW w Bydgoszczy Kozica - żywy symbol Tatr - wystawa fotografii w Bibliotece UKW w Bydgoszczy

Kozica - żywy symbol Tatr - wystawa fotografii w Bibliotece UKW w Bydgoszczy Kozica - żywy symbol Tatr - wystawa fotografii w Bibliotece UKW w Bydgoszczy