Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zapraszają na wystawę Sztuka a prawo karne.  Ekspozycja będzie prezentowana w pracowni Pamięć Bydgoszczan (I piętro) do 8 maja br.

Sztuka a prawo karne. Wystawa w Bibliotece UKW w Bydgoszczy Wystawa próbuje odpowiedzieć na pytanie czy istnieją, a jeżeli tak, to gdzie się znajdują granice wolności artystycznej oraz na ile prawo karne wyznacza te granice. Składa się na nią 20 opisanych i zilustrowanych kazusów, sytuacji w których zderzyły się sztuka i prawo karne. Autorzy podzielili wystawę na zagadnienia tematyczne: sztuka a jej wolność, sztuka a przemoc, fałszowanie, bluźnierstwo, znieważenie oraz inne, starając się jak najszerzej zarysować obszar konfliktowy rodzący pytania prawne.

Przygotowana została przez Katedrę Prawa Karnego. Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii prof. Uwe Schefflera Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. 
Sztuka a prawo karne. Wystawa w Bibliotece UKW w BydgoszczySztuka a prawo karne. Wystawa w Bibliotece UKW w Bydgoszczy