Do 10 kwietnia 2015 r. w Galerii Biblioteki można oglądać wystawę Medycyna wileńska w II Rzeczpospolitej, wstęp wolny.

Medycyna wileńska w II Rzeczpospolitej - wystawa w Bibliotece UKW w BydgoszczyJest to druga wystawa prezentowana w Bibliotece UKW, przygotowana przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie. Eksponowane zbiory mają wielką wartość w dokumentowaniu i popularyzowaniu historii nauki polskiej na Kresach Wschodnich, będących od lat w polu zainteresowań również naszej Biblioteki.    

Wystawa ma na celu przybliżenie sylwetki prof. Aleksandra Januszkiewicza oraz historii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wszystkie prezentowane materiały, archiwalia, czasopisma, książki oraz muzealia, pochodzą ze zbiorów Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie. Kolekcja została zgromadzona dzięki staraniom założyciela i pierwszego dyrektora Biblioteki prof. Stanisława Konopki. Dokumenty przedstawione na wystawie pochodzą ze spuścizny po prof. A. Januszkiewiczu.
Medycyna wileńska w II Rzeczpospolitej - wystawa w Bibliotece UKW w BydgoszczyMedycyna wileńska w II Rzeczpospolitej - wystawa w Bibliotece UKW w Bydgoszczy
Medycyna wileńska w II Rzeczpospolitej - wystawa w Bibliotece UKW w BydgoszczyMedycyna wileńska w II Rzeczpospolitej - wystawa w Bibliotece UKW w Bydgoszczy