Wystawa dokumentuje pierwszy etap polsko-ukraińskich badań założeń rezydencjonalnych kresów dawnej Rzeczypospolitej, prowadzonych pod auspicjami Ministerstwa Kultury Rzeczypospolitej Polskiej, Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Państwowej Służby Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ukrainy i Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Podhorce - wystawa w Bibliotece Głównej UKWZamierzeniem tego międzynarodowego przedsięwzięcia badawczego, reprezentowanego ze strony ukraińskiej m.in. przez Politechnikę Lwowską i Uniwersytet im. Iwana Franko we Lwowie, jest wszechstronne opracowanie najcenniejszych pod względem historycznym i artystycznym zabytkowych kompleksów pałacowo-ogrodowych, stanowiących wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy.

Podhorce - wystawa w Bibliotece Głównej UKWPodhorce - wystawa w Bibliotece Głównej UKW

Wystawa - wcześniej prezentowana w Bibliotece Narodowej w Warszawie - eksponuje wyniki badań, inwentaryzacje i różnorodne analizy (architektury, układu przestrzenno-kompozycyjnego, szaty roślinnej i starodrzewu, etc), przede wszystkim XVII - wiecznego kompleksu rezydencjonalnego w Podhorcach, założonego przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego, a później będącego w posiadaniu m.in. Sobieskich, Rzewuskich i Sanguszków. Interesująco pokazuje też inne założenia pałacowe oraz zabytki Podhorzec.

Podhorce - wystawa w Bibliotece Głównej UKWPodhorce - wystawa w Bibliotece Głównej UKW