Zapraszamy na wystawę fotografii Jerzego Riegla W kolorze sepii, zgromadzone prace można oglądać do 4 listopada br.

Wystawa fotografii Jerzego Riegla w Bibliotece UKW w BydgoszczyWystawa fotografii Jerzego Riegla w Bibliotece UKW w Bydgoszczy
Jerzy Riegel urodził się w 1931 roku w Bydgoszczy. Jest poligrafem i artystą fotografikiem. W roku 1948 rozpoczął naukę w Publicznej Średniej Szkole Zawodowej nr 1 w Bydgoszczy. Jednocześnie, w latach 1948-1950, podjął naukę i pracę w Zakładach Graficznych przy ul. Jagiellońskiej 2 w Bydgoszczy. Należał do Sekcji Litochemigrafii. W 1950 roku uzyskał specjalizację zawodową fotochemigrafa (reprodukcja czarno-biała), a w roku 1965 zdobył dyplom mistrza z zakresu fotografii reprodukcyjnej offsetowej (reprodukcja barwna). W tym samym 1948 roku, Jerzy Riegel wykonał swoje pierwsze zdjęcie aparatem skrzynkowym Box firmy Agfa. Od tego momentu do dnia dzisiejszego zajmuje się fotografią. Od 1967 roku należy do Związku Polskich Artystów Fotografików i bierze udział w licznych plenerach i wystawach.

Wystawa fotografii Jerzego Riegla w Bibliotece UKW w BydgoszczyWystawa fotografii Jerzego Riegla w Bibliotece UKW w Bydgoszczy
Jako poligraf związany był przede wszystkim z Zakładami Graficznymi w Bydgoszczy, gdzie pracował w latach 1948-1962. W okresie 1962-1972 poszerzał umiejętności zawodowe w Drukarni Kartograficznej Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. W 1972 roku wrócił do Zakładów Graficznych i pracował tam aż do emerytury w 1988 roku. Artysta zorganizował ponad 80 wystaw indywidualnych w Polsce (m. in. Bydgoszcz, Gniezno, Toruń, Żnin, Piła, Kołobrzeg, Elbląg, Warszawa, Łódź, Zielona Góra, Lublin, Katowice, Kielce) i za granicą (Czechosłowacja – Czeski Cieszyn i Hawierzów, Rumunia - Pitești, Bułgaria – Sofia, NRD – Magdeburg). Wziął udział w ponad 150 wystawach zbiorowych: środowiskowych, ogólnopolskich, międzynarodowych i zagranicznych. Jego prace znajdują się mi. in. w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego w Toruniu, w urzędach i instytucjach kulturalnych oraz zbiorach prywatnych: Austrii, Bułgarii, Anglii, Niemczech, Francji, Szwecji, Włoszech, Kanadzie i Nowej Zelandii. W roku 1980 Jerzy Riegel otrzymał Złotą Odznakę Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego, w 1985 Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza „W służbie oświaty”. Od 1987 roku artysta posiada uprawnienia rzeczoznawcy dzieł sztuki współczesnej w zakresie fotografii, nadane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Wystawa fotografii Jerzego Riegla w Bibliotece UKW w BydgoszczyWystawa fotografii Jerzego Riegla w Bibliotece UKW w Bydgoszczy

Wystawa fotografii Jerzego Riegla w Bibliotece UKW w BydgoszczyWystawa fotografii Jerzego Riegla w Bibliotece UKW w Bydgoszczy