Zapraszamy na wystawę pt. Obrazy Bydgoszczy, prezentującą prace z kolekcji Muzeum Okręgowego. Ekspozycja będzie otwarta do 6 grudnia br.

Wystawa Obrazy Bydgoszczy w Bibliotece UKWEkspozycja przybliża dorobek malarzy związanych z bydgoskim środowiskiem artystycznym okresu dwudziestolecia międzywojennego. Na jego aktywny rozwój w tym okresie wpłynęło powołanie w 1921 r. Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego w Bydgoszczy. W ciągu dwóch lat z placówką tą związani byli artyści-pedagodzy przybyli z różnych ośrodków Polski, m.in.: Piotr Chmura z Krakowa, Bronisław Bartel z Warszawy, Leon Dołżycki z Poznania, a nawet Karol Mondral z Paryża. Wykształcili oni kolejne pokolenie twórców działających w Bydgoszczy. Na szczególną uwagę wśród eksponowanych obrazów zasługują realizacje przybliżające ikonografię Bydgoszczy. Charakterystyczne motywy miejskie i zabytki architektoniczne takie jak fara, kościół pojezuicki czy tzw. Wenecja Bydgoska, to często utrwalane tematy w malarstwie Franciszka Gajewskiego i Jerzego Rupniewskiego, określanego mianem „bydgoskiego Canaletto”.

Istotny element stanowią wizerunki wybitnych osobistości Bydgoszczy, np. portret dra Jana Biziela pędzla Jerzego Rupniewskiego, przedstawienie Konrada Fiedlera autorstwa Bronisława Bartla czy Autoportret Mariana Turwida. Wystawa jest też okazją do przypomnienia sylwetek wybitnych twórców, których rola w podejmowaniu działań na rzecz utworzenia struktur organizacyjnych artystów plastyków jest nieoceniona; tu szczególne zasługi położyli Jerzy Rupniewski - współzałożyciel Związku Plastyków Pomorskich oraz Marian Turwid – w przyszłości organizator i prezes Okręgu Pomorskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórczość każdego z tych artystów, wypowiadających się w starannie wypracowanej, własnej formule, składa się na zróżnicowany, bogaty obraz środowiska kulturalnego Bydgoszczy lat 20. I 30. XX wieku.

Wystawa będzie prezentowana w Bibliotece UKW do 6 grudnia 2018 r.

Wystawa Obrazy Bydgoszczy w Bibliotece UKW Wystawa Obrazy Bydgoszczy w Bibliotece UKW

Wystawa Obrazy Bydgoszczy w Bibliotece UKW Wystawa Obrazy Bydgoszczy w Bibliotece UKW