W Galerii Biblioteki na I piętrze można oglądać wystawę malarstwa Ryszarda Czajkowskiego pt. Spacerkiem przez sms-y. Rewizyta.

Zapraszamy na wystawę malarstwa Włodzimierza Iwanka, zgromadzone prace można oglądać każdego dnia w godzinach otwarcia Biblioteki.

Zapraszamy na wystawę Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle badań archeologicznych, która będzie otwarta na I piętrze Biblioteki do 31 lipca br.