Retrokonwersja zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – kontynuacja projektu

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 941/P-DUN/2015. Termin realizacji : 11.05.2015 r. – 31.12.2015 r

Zadanie polega na opracowaniu 20 000 rekordów w systemie Horizon.


Przekształcenie czasopism wydanych w uczelni na formę elektroniczną i zdeponowanie ich na platformie Repozytorium UKW

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 941/P-DUN/2015. Termin realizacji : 11.05.2015 r. – 31.12.2015 r

Zadanie polega na selekcji materiałów, digitalizacji, obróbce graficznej uzyskanego materiału, przygotowaniu plików prezencyjnych w formacie PDF, zredagowaniu metadanych i zdeponowaniu 1200 publikacji w Repozytorium UKW (pracującym w systemie DSpace).