Retrokonwersja zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – kontynuacja projektu

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 941/P-DUN/2015. Termin realizacji : 11.05.2015 r. – 31.12.2015 r

Zadanie polega na opracowaniu 20 000 rekordów w systemie Horizon.


Przekształcenie czasopism wydanych w uczelni na formę elektroniczną i zdeponowanie ich na platformie Repozytorium UKW

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 941/P-DUN/2015. Termin realizacji : 11.05.2015 r. – 31.12.2015 r

Zadanie polega na selekcji materiałów, digitalizacji, obróbce graficznej uzyskanego materiału, przygotowaniu plików prezencyjnych w formacie PDF, zredagowaniu metadanych i zdeponowaniu 1200 publikacji w Repozytorium UKW (pracującym w systemie DSpace).


Publikacja „Kultura pamięci. Studia i szkice” pod red. Aldony Chlewickiej i Tomasza Kawskiego

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 607/1/P-DUN/2013. Termin realizacji : 31.12.2013 r.

Zadanie polega na publikacji zebranych artykułów poświęconych problematyce gromadzenia, opracowania, upowszechniania i wykorzystywania przekazów w badaniach naukowych. Autorami są specjaliści z ośrodków akademickich oraz przedstawiciele najbardziej znaczących instytucji  zajmujących się problematyką szeroko rozumianej kultury pamięci.


Repozytorium UKW

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 607/P-DUN/2013. Termin realizacji : 31.12.2013 r.

Zadanie polega na zakupie serwera, uruchomieniu oprogramowania DSpace, rozpropagowaniu idei wolnego dostępu wśród pracowników UKW, szkoleniu depozytariuszy, redagowaniu Repozytorium.


Retrokonwersja zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w celu udostępnienia zasobów w nowym gmachu Biblioteki

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 1055/P-DUN/2012. Termin realizacji : 20.07.2012 r. – 30.09.2013 r

Zadanie polegało na opracowaniu 35 000 książek i czasopism w systemie Horizon.


Przystosowanie do udostępniania i zabezpieczenie zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w obszarze wolnego dostępu nowego  gmachu Biblioteki

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 602/P-DUN/2012. Termin realizacji : 27.03. 2012 r. do 30.09.2013 r.

Zadanie obejmowało prace przystosowujące do udostępniania i zabezpieczania 60 tysięcy woluminów. Polegało nawytypowaniu zbiorów do wolnego dostępu, wprowadzeniu nowej klasyfikacji do systemu bibliotecznego, oklejeniu wybranych do wolnego dostępu egzemplarzy etykietami RFID i zewnętrznymi etykietami informacyjnymi.